Fašang – poď do tanca fešák

Foto: Štátny archív

Fašang, kerí začíná od Troch králú a končí na Popelcovú stredu, je období hojnosťi, radosťi, muziki a plesú, je to radostné vítaňí jara a slunka.

Tak temu bilo aj v minulosťi. Nejedna mladá defčica si zvískla a chlapčisko si zajuchúchal. Kedisi bívali plese hlavňe maškarňí ze škraboškama na hubě. Dneska je tích z  maskama uš méňej, ale za to sú fčil reprezentačňí plese bohačí ze všeckím, co k muzice a tancu patrí. Také sem na tí maškarňí bále do hotela na námjesťí alebo do Sokolovňe chodil. Vihlédel sem si ňejakú zamaskovanú princeznu a išel si pro ňu tancovat. Išla, lebo nevjeďela, gdo v masce su. Kebi to vjeďela, možná bi aňi neišla. Ale to uš je moc-moc dávno.

Spomínki veselé a pjekné zostali. Spomínam si, bilo to v Sokolovňi, ňekedi po roku 1958 /nevím presňe/. Mojemu kamarádovi sa na škrabošce utrhla štrumpandla a  škraboška mu spadla na zem. Tanec prerušil, škrabošku ze zemi zdvihel a tancoval dál. Enem tanečňicu si uš k sebje pritláčat tak moc nemohel a  to ho hňevalo. Možná, že aj ju. Nevím.

Cez fašang sa jedlo, co hrdlo ráčilo, aš sa prejídalo, na stoloch v  kuchiňi rozvoňávali pjekňe vismažené, čerstvé boží milosťi a smažené šiški /enom abi sa podarilli, mislela si každá gazďinka/. Zabíjačkové zelé sa dalo ťaško odreknút. Prejídaňím sa nekerím luďom brúška zvječili a potom hrešili, ket sa im ťaško šňúrki na botách zavazovali. V posledňí deň fašangu pochovali basu a na Popelcovú stredu skončili dni radosťi a  hojnosťi a  nadešli dňi skromnosťi.

Začalo období pretvelkonočného pústu, kedi sa jedli vječinú enom česnekové, zeleňinové či fazolové poléfki a  k  temu slíže z  makem, varené alebo pečené erteple, prípadňe ribi. Mislím, že je dobre si tito fašangové zviki prevzaté od našich pretkú uchovávat. Jednak je to úcta k  ňim, lebo nám odevzdali kus sebja, a jednak nám fašangové zábavy dajú radosť do života a tá prospjeje našemu zdravjú. Píšu enom to, co sem v mojem živote videl, čul a zažil.

Skaličan ťelem aj dušú Tomšej Miloslav st.