Skalické ulice

Skalické ulice – Jožu Uprku

Joža Uprka (*25. október 1861, Kněždub – †12. január 1940, Hroznová Lhota), český maliar a grafik, predstaviteľ romantického historizmu a secesného dekorativizmu, inšpirovaného najmä rodným Moravským Slováckom, mal ku Skalici vždy blízko, hoci jeho spomienka […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Cubínkova

Jozef Emanuel Cubínek (*14. 5. 1913, Oravská Polhora – †30. 12. 1965, Svätý Jur), profesor náboženstva a latinčiny na gymnáziu v Skalici (1939 – 1946), profesor na františkánskom gymnáziu v Malackách (1946 – 1950), farár v Skalici (1951 – 1960) a vo […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Svätoplukova

Svätopluk (okolo r. 830 – 894) bol od päťdesiatych rokov 9. storočia kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva a Rastislavovým spoluvládcom a od roku 871 do roku 894 tretím a najvýznamnejším panovníkom, kráľom Veľkej Moravy. Pochádzal z rodu Mojmírovcov. Bol synovcom kniežaťa Rastislava. Keď Svätopluk roku 870 odtrhol územie Nitrianska od Rastislavovej ríše, Rastislav ho […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Imricha Karvaša

Prof. JUDr. Imrich Karvaš (*25. február 1903, Varšany, dnes Kalinčiakovo – †20. február 1981, Bratislava), slovenský národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg, guvernér prvej Slovenskej národnej banky, autor výnimočných monografií a nadčasových myšlienok, bol nepochybne najvýznamnejšou osobnosťou ekonomickej vedy a národohospodárskej politiky Slovenska v období tridsiatych a štyridsiatych rokov minulého […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Šrobárova

Prof. MUDr. Vavro Šrobár (*9. august 1867, Lisková – †6. december 1950, Olomouc), slovenský lekár a politik, patrí k významným osobnostiam nášho politického a spoločensko-kultúrneho života na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Štefana Janšáka

Dr. h. c. Ing. Štefan Janšák (*14. september 1886, Osuské, Záhorie – †8. apríl 1972, Bratislava), slovenský archeológ, diplomat, stavebný odborník a spisovateľ s mnohostrannými záujmami, pochádzal z remeselnícko-roľníckej rodiny s úzkymi kultúrnymi a jazykovými […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Antona Srholca

Dr. h. c. Anton Srholec (*12. jún 1929, Skalica – †7. január 2016, Bratislava), slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ, charitatívny pracovník, filantrop, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra Resoty, nositeľ prezidentského vyznamenania – Radu Ľudovíta Štúra II. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Pribinova

Pribina, tiež Priwina, Priuuina (* okolo roku 800 – † 861) bol vládcom Nitrianskeho kniežatstva v tridsiatych rokoch 9. storočia a prvým historicky známym kniežaťom starých Slovákov – predkov dnešných Slovákov. Jazykovedci považujú jeho meno […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Rastislavova

Rastislav, tiež Rastic (* cca 820/?/ – † 870 v Bavorsku) bol druhé veľkomoravské staroslovenské knieža (846 – 870), ktoré je v historických textoch titulované ako rex – kráľ, regulus, alebo kňaz – knieža. Na trón ho […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Ľudovíta Nováka

Akademik, univerzitný profesor PhDr. Ľudovít Novák, DrSc. ( ⃰ 15. 10.1908, Skalica – † 27. 9. 1992, Ľubochňa), jeden z najväčších mysliteľov svojej doby, patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej teoretickej jazykovedy, ktorá dovtedy iba živorila […]