Obzor seniorov

Cesta späť

Americký psychológ Robert Stone v článku Cesta späť vychádza zo svojich výskumov práce mozgu. Pri pozorovaní činnosti ľavej a pravej polovice mozgu prišiel k záveru, že ľavá hemisféra sa upína k fyzickému svetu, kým pravá k duchovnému. A píše: „Za Vyššou […]

Obzor seniorov

Máme vôľu múdrieť?

V mysli mi utkvel citát: „Človek je magnetom toho, na čo myslí. Nos v sebe slnko – a sám budeš svietiť!“ Ako však dostať do seba slnko, aby svietilo a hrialo v celom okolí? Možno, že všetci máme predpoklady a schopnosť […]

Obzor seniorov

Druhý raz objaviť oheň

Teilhard de Chardin vyslovil zaujímavú myšlienku: „Keď raz budeme ovládať veterné živly, vlny a prúdy a silu ťažkostí, potom skrotíme aj energiu lásky, potom človek druhý raz v histórii objaví oheň.“ Teda, energia lásky by sa mala stať […]

Obzor seniorov

Mama má oči aj na chrbte

Keď moji bratia vymýšľali nejakú nezbednosť, stávalo sa, že ich mama napomenula, hoci sa nedívala, čo momentálne robia. Na otázku: „Ako viete, čo robím, veď sem nepozeráte?“ mama odpovedala: „Ja mám oči aj na chrbte.“ […]

Obzor seniorov

Schopnosť pochopenia

Spolucítenie, poznávanie, pochopenie: to sú tri stupne k ozajstnej ľudskosti. Pochopenie človeka človekom je skutočne až záverečným výsledkom predchádzajúceho vedomého úsilia porozumieť tomu najzákladnejšiemu v ľudskej bytosti. Je to hľadanie a nachádzanie jedinečného vo všeľudskom princípe, ktorým je […]

Obzor seniorov

Obrazy z iného sveta

Na SZŠ nás učila slovenčinu a latinčinu pani profesorka Elena Hatalová. Bola to veľmi vzdelaná dáma, ktorá študovala na univerzite Sorbonna v Paríži. Chodievala som aj k nim domov, občas mi rozprávala svoje zážitky. Pri spomienke na ňu […]

Obzor seniorov

Posudzujeme pojmy správne?

„Odpusť, Bože, pýchu všetkým, ktorí sú dokonalí! Neuvádzaj nás do pokušenia takých hriešnych myšlienok, že si si nás vyvolil, že Ti dobre slúžime ako Tvoji vyznávači a Tvoji obrancovia! Radšej nás veď po cestách pochybovania a po […]

Obzor seniorov

Čomu nás učia husi?

Mala som pätnásť, keď som pre chorobu celý rok nechodila do školy. Čas som trávievala väčšinou na pažiti, pásla som husi. Ich správanie ma často tak prekvapilo, že by to človek, pyšný na svoj intelekt, […]

Obzor seniorov

Pokoj

V súčasných dňoch, keď máme obmedzené vonkajšie obzory, otvára sa nám príležitosť nahliadnuť do našich vnútorných priestorov, ktoré sme nie vlastnou vinou zanedbávali pre nedostatok času, únavu všedných dní naprataných starosťami o vonkajšie životné potreby. Nastal […]

Obzor seniorov

Svetlá v temnotách

S rastúcou tichou radosťou sledujeme ako sa nám opäť po sekundách začínajú krátiť noci a pribúda svetla. Áno, podvedome aj vedome túžime po svetle. Cestúvala som skorým autobusom do práce a v temnote zimných rán som si […]