Pokoj

V súčasných dňoch, keď máme obmedzené vonkajšie obzory, otvára sa nám príležitosť nahliadnuť do našich vnútorných priestorov, ktoré sme nie vlastnou vinou zanedbávali pre nedostatok času, únavu všedných dní naprataných starosťami o vonkajšie životné potreby.

Nastal čas na sebareflexiu. Dostala sa mi do rúk Modlitba Optínskych starcov, pri ktorej „rozum musí zísť do srdca“, návod na použitie získania vnútorného pokoja. Takmer každé ráno si ju čítavam a zacítim vnútorný príboj nových síl. Preto si pokladám priam za povinnosť zoznámiť s ňou aj vás:

Bože, daj, nech s duševným pokojom privítam všetko, čo mi prinesie tento deň, a nech sa naplno odovzdám do Tvojej vôle.
Bože, v každej chvíli tohto dňa ma vo všetkom veď a upevňuj.
Bože, odhaľ mi svoju vôľu – pre mňa i pre druhých.
Nech počas dňa dostanem akékoľvek správy, daj, nech ich prijmem s pokojnou dušou a pevným presvedčením, že všetko je Tvoja svätá vôľa.
Bože, veľký a milosrdný, usmerňuj moje myšlienky aj pocity vo všetkých mojich slovách a skutkoch.
Daj, nech vo všetkých nepredvídaných okolnostiach nezabudnem, že všetko pochádza od teba.
Bože, daj, nech rozumne pristúpim ku každému blížnemu, nech nikoho nezarmútim a nikoho neuvediem do rozpakov.
Bože, daj mi silu zniesť únavu tohto dňa a všetky jeho udalosti.
Usmerňuj moju vôľu a nauč ma modliť sa a všetkých milovať úprimným srdcom. Amen.

Azda by sa žiadalo dodať záverečný komentár, ten si však musí každý čitateľ doplniť v sebe sám!