Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Pravidelne vám kladieme otázky, ktoré zaujímajú našich čitateľov a súčasne vašich voličov. Reakcie jednotlivcov medzi vami sú rozdielne a tak sme v minulom čísle Skalického obzoru zverejnili prehľad frekvencie odpovedí jednotlivých poslancov. Tabuľka vyvolala v radoch našich čitateľov pomerne veľkú odozvu, no v podstate u nich priniesla pre vás dve jednoduché priame otázky:

1. Prečo neodpovedáte na otázky voličov v Skalickom Obzore?
2. Považujete komunikáciu s občanmi za dôležitú a ako s vami môžu komunikovať a klásť vám svoje otázky?

Prosíme o odpovede aj poslancov, ktorí inak na otázky v našich novinách neodpovedajú, aby sa občania a voliči dozvedeli, kde je s nimi komunikovať možné.

Keďže tentokrát nežiadame jednoduché odpovede áno-nie, nechávame vám na ich formulovanie čas celý mesiac a aj väčší priestor. Odpovede zverejníme v marcovom čísle.

MIERNA Anna
BARÁT Ľudovít
BUČKOVÁ Ľubica
HANZALÍKOVÁ Veronika
HERTL Adrián
HORŇÁK Miroslav
HORŇÁK Vladislav
CHOVANCOVÁ Katarína
KADLEČÍK František
KOJŠ Martin
KOŠÍK Peter
LIPOVSKÝ Miroslav
OZÁBALOVÁ Anna
PAGÁČ Peter
PÁLFFY Žigmund
RANGL Erik
REKOŠOVÁ Jana
ROMAN Milan
SKÁLA Jozef
ŠANTAVÝ Rudolf