Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Ako všetci vieme, v októbri tohto roku končí ďalšie volebné obdobie. To prináša terajšiemu zastupiteľstvu i poslednú možnosť využiť na svoje vyjadrenia priestor aj v Obzore. A práve toho sa týkajú aj naše otázky:

1. Ako hodnotíte zo svojho pohľadu uplynulé volebné obdobie?
2. Rozhodli ste sa kandidovať aj v nastávajúcom volebnom období?
3. Ak áno, na aký post a prečo?

Ďakujem všetkým, primátorke i poslancom, za ich prácu v tomto volebnom období a za ochotu odpovedať na otázky občanov. Komunikácia zástupcov s občanmi je základom spolupráce. Mieru ochoty komunikovať s nami u každého jedného najlepšie vyjadrujú percentá pod fotografiami.

Na záver želám nám všetkým voličom šťastnú ruku pri vhadzovaní volebných lístkov do volebných urien. Nezabudnime, že bez spolupráce občanov so zástupcami oni sami ťažko niečo dosiahnu. Ak máme potrebu kritizovať – kritizujme, avšak konštruktívne a nerozdeľujme našimi názormi a spôsobom vyjadrovania skalickú spoločnosť. Neprospeje to nikomu z nás. Chceme predsa žiť v našom meste v pokoji a porozumení, tak nezabúdajme, že máme všetci, občania i zastupitelia, rovnaký cieľ – zveľaďovať Skalicu. A ten cieľ je nad naše ego a osobné záujmy.

Želmíra Macháčková


ODPOVEDE PRIMÁTORKY A POSLANCOV

1.-3. Podarilo sa nám pripraviť a zrealizovať množstvo zásadných projektov. Regenerujeme dva vnútrobloky, staviame ihriská, opravujeme chodníky, cesty a parkoviská, vynovujeme škôlky, budujeme vinohrad, začíname stavať cyklotrasu Skalica – Holíč a pripravili sme finálny projekt športovej haly, projekt rozšírenia Baťovho kanálu a Hájka. Do najbližších volieb kandidujem opätovne, aby sme dokončili začaté projekty a pokračovali v efektívnom riadení mesta. Skalica počas môjho pôsobenia získala aj ocenenie za efektívne spravovanie financií a je mojou povinnosťou pokračovať v tom aj naďalej. Sme dôkazom toho, že mesto sa dá riadiť kvalitne, efektívne a bez korupcie.
Anna Mierna

1. Hodnotím ho ako jedno z najťažších za posledných dvanásť rokov, turbulentné udalosti, od zmeny zástupcu, cez veternú víchricu, pandémiu, tornádo u susedov až po vojnový konflikt. Všetko sa v tomto období dotklo nášho mesta. Úspešných bolo veľa malých aj väčších projektov – od športovísk, kultúrnych pamiatok, ihrísk, ciest a chodníkov až po mimoriadny projekt mestského vinohradu. Pri všetkých sme sa stretli so skvelými ľuďmi z mesta, odborníkmi, ale aj kritikmi a opačnými názormi. Za všetku spoluprácu ďakujem, bolo to náročné. Sú aj projekty, ktoré ostávajú otvorené a treba ich dokončiť, aj preto chcem pokračovať ďalej.
2. Áno
3. Budem sa uchádzať o post poslankyne v mestskom zastupiteľstve v Skalici a v krajskom zastupiteľstve TTSK. Poslancovanie je služba ľuďom, ochota počúvať a mať porozumenie pre potreby ľudí. Mám chuť aj energiu sa naďalej starať, aby Skalica a jej okolie bolo bezpečným domovom.
Veronika Buc

1. Ako veľmi turbulentné, hneď v úvode sme riešili relízing školy na Strážnickej ulici a klientské centrum v Dome zdravia. Hľadali sme konsenzus čo ako prvé zrekonštruovať, nájsť zdroje, pripraviť projekty a realizáciu. V tom prišla korona kríza a keď sa zdalo, že sa to zlepšuje, prišla vojna a utečenci z Ukrajiny. Aj napriek tomu sme projekty postupne pripravili, realizovali a postupne aj tento rok realizujeme (Športová, Hviezdoslavova, Clementisa, Predmestie, Trávniky-ihrisko, cyklotrasa Skalica – Holíč, strecha škôlky Clementisa, strecha na kulturáku, …). Sú to projekty, ktoré sa pripravujú dlhšie obdobie – čerpanie z externých zdrojov (eurofondy, dotácie, spolufinancovanie). A, samozrejme, sa pripravujú aj projekty do ďalšieho obdobia (Hájek, Baťák, mestská búda, obnova chodníkov ako aj príprava na cyklochodníky, ihriská).
2. Áno
3. Ako poslanec. Chcem, aby sa nám tu lepšie žilo.
Adrián Hertl

1. Napriek zásahom do rozpočtu (napríklad covid, vratky za cyklotrasu 450 tis. eur, spor Krivé Kúty 140 tis. eur) sme dokázali nájsť priestor na realizovanie investícií (napríklad parkovisko Pod Hájkom, cesta pri zimnom štadióne). Počas rokovaní sme, žiaľ, videli aj mnoho osobných útokov, ktoré na obrazovky nepatria. Veci je potrebné riešiť pragmaticky, diskusiou na poradách poslancov.
2.-3. Áno, ako poslanec mestského zastupiteľstva. Rád by som i naďalej aplikoval skúsenosti z úspešnej firmy aj v samospráve, mal vplyv na smerovane mesta a jeho finančnú kondíciu, dohliadal na realizáciu už schválených projektov (napríklad obnovu chodníkov, časť Tornádo, Hviezdoslavova, Športová). Chcel by som naďalej obhajovať záujmy občanov a mesta, nie záujmových skupín. Čakajú nás náročné rozhodnutia vzhľadom na vysokú infláciu a zdražovanie energií, je potrebné, aby v takomto období boli v mestskom zastupiteľstve aj poslanci, ktorí už skúsenosti s fungovaním mesta majú.
Martin Kojš

1. Boj s veternými mlynmi, á la Don Chichote, poznačený pandemickými opatreniami a nezmyselnými rozhodnutiami na úrovni EÚ, ale aj Slovenska. Presunutím povinností na samosprávne celky, bez finančného krytia, a tým vlastne na obyvateľov. Liberalizmus prekročil svoje hranice a narúša fungovanie parlamentnej demokracie, ktorá vlastne u nás už dávno nefunguje, ani na národnej, ani na regionálnej úrovni.
2. Nie.
Jozef Skála


Percentá pri fotografii poslanca, poslankyne vyjadrujú, na koľko otázok poslanec od začiatku volebného obdobia odpovedal.

MIERNA Anna
91%
BARÁT Ľudovít
10%
BELLAY Matej
98%
BUC Veronika
91%
BUČKOVÁ Ľubica
63%
HERTL Adrián
100%
HORŇÁK Miroslav
69%
HORŇÁK Vladislav
23%
CHOVANCOVÁ Katarína
63%
KOJŠ Martin
73%
KOŠÍK Peter
21%
LIPOVSKÝ Miroslav
31%
OZÁBALOVÁ Anna
98%
PAGÁČ Peter
4%
PÁLFFY Žigmund
39%
RANGL Erik
27%
REKOŠOVÁ Jana
80%
ROMAN Milan
10%
SKÁLA Jozef
75%
ŠANTAVÝ Rudolf
0%