Vážená pani primátorka, vážené poslankyne a vážení poslanci!

Blížia sa tohtoročné komunálne voľby a s nimi nás, občanov, zaujímajú kandidáti na miesto primátora a poslancov.

V minulom čísle sme položili k tejto téme tri najzásadnejšie otázky tým, ktorí dnes v našom mene vedú naše mesto. Termín uzávierky kandidátok do volieb je 29. august a dnes prinášame odpovede tých, ktorí nám prezradili svoj postoj ešte pred uzávierkou.

Pripomíname otázky, ktoré sme osloveným položili:

  • Budete kandidovať na funkciu primátora? ANO/NIE/NEVIEM
  • Budete kandidovať na funkciu poslanca? ANO/NIE/NEVIEM
  • Čo vás vedie k vášmu rozhodnutiu?

Redakcia

Odhodlanie kandidovať v nasledujúcom volebnom období sa bude odvíjať hlavne od môjho pracovného vyťaženia. Keď nadobudnem presvedčenie, že budem môcť mandát poslanca vykonávať na sto percent, tak pôjdem do toho. V opačnom prípade rád prenechám miesto inému šikovnému kolegovi či kolegyni. Uprednostňujem záujmy mesta pre tými vlastnými a aktuálne považujem toto rozhodnutie za to najsprávnejšie.
Matej Bellay

V meste je stále čo zlepšovať. Som hrdý Skaličan, mám rád naše mesto a chcem ho ďalej posúvať. Mám rád diskusiu o veciach verejných, rád komunikujem s občanmi. Dobré nápady sa snažím pretaviť do skutočnosti, aj keď niekedy je ich ťažké dotiahnuť do konca. A ešte ťažšie je vyhovieť každému. S veľkým rešpektom a pokorou sa budem uchádzať o dôveru občanov aj v ďalšom volebnom období ako poslanec mestského zastupiteľstva.
Adrián Hertl

Skúsenosti z úspešnej firmy zdieľať a aplikovať aj v samospráve. Mať vplyv na smerovanie mesta a jeho ekonomickú/finančnú kondíciu. Dohliadať na realizáciu už pripravených a schválených projektov obnovy ulíc, sídlisk (napr. chodníky v časti Tornádo, Hviezdoslavova, Športová, obnova cesty v priemyselnej zóne). Obhajovať záujmy občanov a mesta, nie záujmových skupín.
Martin Kojš

Doterajšie skúsenosti.
Anna Ozábalová

MIERNA Anna
86%
BARÁT Ľudovít
9%
BELLAY Matej
100%
NIE / NEVIEM
BUC Veronika
77%
BUČKOVÁ Ľubica
50%
HERTL Adrián
100%
NIE / ÁNO
HORŇÁK Miroslav
64%
HORŇÁK Vladislav
19%
CHOVANCOVÁ Katarína
50%
KOJŠ Martin
73%
NIE / ÁNO
KOŠÍK Peter
18%
LIPOVSKÝ Miroslav
27%
OZÁBALOVÁ Anna
100%
NEVIEM / NEVIEM
PAGÁČ Peter
5%
PÁLFFY Žigmund
41%
NIE / NIE
RANGL Erik
23%
REKOŠOVÁ Jana
82%
ROMAN Milan
9%
SKÁLA Jozef
64%
ŠANTAVÝ Rudolf
0%