Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V októbri tohto roku končí ďalšie volebné obdobie, posledná možnosť priestoru v Obzore pre terajšie zastupiteľstvo a toho sa týkajú aj naše otázky:

Ako hodnotíte zo svojho pohľadu uplynulé volebné obdobie?

Rozhodli ste sa kandidovať aj v nastávajúcom volebnom období?

Ak áno, na aký post a prečo?

29. august bol najneskorším dňom, do kedy sa občania, ktorí sa rozhodli kandidovať, museli zaregistrovať. Uzávierka tohto Skalického Obzoru však bola ešte pred týmto termínom a z tohto dôvodu odpovede budú uverejnené až v septembrovom čísle.

Želmíra Macháčková

MIERNA Anna
88%
BARÁT Ľudovít
12%
BELLAY Matej
100%
BUC Veronika
88%
BUČKOVÁ Ľubica
65%
HERTL Adrián
100%
HORŇÁK Miroslav
71%
HORŇÁK Vladislav
25%
CHOVANCOVÁ Katarína
65%
KOJŠ Martin
71%
KOŠÍK Peter
24%
LIPOVSKÝ Miroslav
35%
OZÁBALOVÁ Anna
100%
PAGÁČ Peter
6%
PÁLFFY Žigmund
41%
RANGL Erik
29%
REKOŠOVÁ Jana
82%
ROMAN Milan
12%
SKÁLA Jozef
71%
ŠANTAVÝ Rudolf
0%