Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Do aktuálneho volebného obdobia ste išli s plánmi. Je samozrejmé, že nie celkom všetky sa podarilo realizovať. Ktoré z tých nesplnených by ste ešte radi zrealizovali do konca volebného obdobia, ktoré končí na jeseň tohto roku?

Redakcia


ODPOVEDE PRIMÁTORKY A POSLANCOV

Teší ma, že sa podarilo splniť takmer všetky moje predvolebné sľuby. Lepšie hospodárenie, dva volebné obvody, efektívne čerpanie eurofondov, investície zatiaľ za 3,5 milóna sú len zlomok. Do konca roka sa nám podarí predstaviť dôležitý športový projekt, posunúť proces výstavby cyklotrasy do ďalšej fázy a zrekonštruovať telocvičňu na zdravotníckej škole a Zelený dom v rámci spolupráce s TTSK.
Anna Mierna

Úprimne poviem, že tých mojich nesplnených ideí je viacero. Prvé úvodné mesiace ako poslanec mám za sebou a ešte zopár ich ostáva. Tento čas by som okrem štandardných poslaneckých povinností, rád využil na prioritizovanie potrieb občanov, apelovanie na opravy vozoviek, komunikácií. Veľmi rád podporím projekty a nápady, ktoré by posunuli Skalicu na vyššiu úroveň.Tých je podľa mňa stále nedostatok.
Matej Bellay

Stále chýba dorobiť chodníky na Clementisovej a Športovej ulici. Tu by som rád do volieb videl posun. Ale celkový stav chodníkov v meste potrebuje väčšiu pozornosť. A podľa mňa pomaly napreduje výstavby cyklotrás mimo mesta ale aj cyklochodníkov v meste. Našťastie vidím zlepšenie v oblasti detských ihrísk (2021 – Mallého) a dúfam, že sa dotiahne v roku 2022 lokalita Trávniky
Adrián Hertl

Bol by so rád, ak by sa konečne podarilo zrealizovať obnovu chodníkov pri bytovkách od ihriska Tornádo k Tescu a projekt obnovy plôch na Hviezdoslavovej ulici, ktorý bol už schválený v rámci výzvy – vodozádržné opatrenia.
Martin Kojš

Mojou prioritou je hospodárenie s majetkom mesta. Ako konateľke SMM spolu so skvelými pracovníkmi sa snažím o jeho zveľaďovanie. Napríklad: výsadba 20 ha vinohradu, v spolupráci s KT Holíč oživenie Kamennej búdy, na cintoríne nový múr, nové solárne VO na trase na Mokré hory, vyčistenie priestorov Pod hradbami, recyklovaný materiál využívame na opravu poľných ciest. V roku 2022 budeme pokračovať.
Anna Ozábalová

Plánov je ešte veľa, nedostatok financií či pandémia niektoré plány prerušili. Bola by som však rada, keby sme ešte napr. zrekonštruovali chodníky na Clementisovej a Športovej ulici, detské ihriská na L. Svobodu a medzi Šport. ul. a Koreszkovou, vyznačili šikmé parkovacie miesta na Clementisovej ulici, tiež premaľovali už málo viditeľné park. miesta a viac sa venovali sociálnej oblasti a iné…
Jana Rekošová

Multifunkčná športová hala a kopu inych vecí.
Jozef Skála

MIERNA Anna
90%
BARÁT Ľudovít
10%
BELLAY Matej
100%
BUC Veronika
80%
BUČKOVÁ Ľubica
55%
HERTL Adrián
100%
HORŇÁK Miroslav
65%
HORŇÁK Vladislav
21%
CHOVANCOVÁ Katarína
55%
KOJŠ Martin
70%
KOŠÍK Peter
20%
LIPOVSKÝ Miroslav
30%
OZÁBALOVÁ Anna
100%
PAGÁČ Peter
5%
PÁLFFY Žigmund
40%
RANGL Erik
25%
REKOŠOVÁ Jana
85%
ROMAN Milan
10%
SKÁLA Jozef
65%
ŠANTAVÝ Rudolf
0%