Hore, bokom, vpred a vzad

Foto: Katarína Michálková

V septembri 2013 založila Lucie Žembery za podpory TJ Sokol Skalica klub športovej gymnastiky. Pod záštitou Sokola klub funguje dodnes. Cieľom bolo vrátiť gymnastiku do okolia Skalice. Lucie stále vedie aj klub športovej gymnastiky v Hodoníne a klub športovej gymnastiky v Skalici momentálne spoločne s Katarínou Michálkovou. V septembri 2019 klub presedlal zo športovej gymnastiky na gymnastiku a fitness pre deti vo veku od päť rokov. Odvtedy nesie nový názov – GymFit Sokol Skalica. Napriek úspechom je klub na okraji pozornosti obyvateľov mesta. Veríme, že priblíženie jeho činnosti z pohľadu zakladateľky Kataríny Michálkovej, prinesie mnoho zaujímavých informácií.

ŠPORT PRIPRAVUJE PRE ŽIVOT

Cieľom klubu nie je vychovať reprezentantov, na to nie sú vytvorené podmienky, ale vychovať športovcov, ktorí budú ďalšou generáciou trénerov so zdravým sebavedomím, flexibilitou, vytrvalosťou a zodpovednosťou. Vytvoriť v deťoch pozitívny vzťah k športu a športovým návykom. Naučiť ich samostatnosti a bojovnosti, ak chcú pre svoje zdravie a vývoj robiť to najlepšie. Klub navštevujú prevažne dievčatá. Výnimkou je jeden chlapec, čo je veľká škoda, nakoľko fitness je pre chlapcov skvelým prínosom do budúcnosti. Deti trénujú pod vedením certifikovaných trénerov Lucie Žembery a Kataríny Michálkovej spoločne s pomocnými trénermi Jozefom Pěčkom, Karin Kunákovou a bývalou členkou klubu športovej gymnastiky a súčasnou fitness pretekárkou v klube v ČR Leoniou Michálkovou.

HRDOSŤ NA ÚSPECHY

Najväčším úspechom našich terajších gymnastiek sú krásne medailové miesta v pretekárskej sezóne 2018/2019, kedy na pretekoch Rožnovská prostná získala zlatú medailu Linda Šmídková a striebro vo svojej kategórii Lívia Vítková. Z najmladších gymnastiek sa úspešne darilo Saskinke Šátkovej s krásnym 6. miestom na jej prvých pretekoch. Naša prvá medaila v klube za tretie miesto sa objavila vďaka bývalej šikovnej gymnastke Laure Kocianovej v roku 2017. Leonie, ako terajšia pomocná trénerka pre fitness, získavala úspechy v školskej gymnastike, bronzovú medailu so svojím družstvom v roku 2016, a tiež vyhrala kategóriu dievčat a získala svoje prvé zlato v gymnastike. V roku 2017 si bronz so svojím družstvom vybojovala opakovane. Rok 2018 bol nábehový na fitness a zbierala predovšetkým štvrté miesta. Od roku 2019 získava medailové umiestnenia od zlata po striebro na fitness súťažiach detí za svoj klub v Českej republike. Za jej doteraz najväčší úspech je považované druhé miesto na majstrovstvách ČR vo fitness detí v roku 2019. Po rokoch trénovania sú tieto úspechy zaslúžené.

Foto: Katarína Michálková

PODMIENKY SI VYŽIADALI ZMENU

Nakoľko deti trénujú v telocvični ZŠ Vajanského, podmienky a trvanie tréningov, bohužiaľ, nevyhovovali úrovni zvládnutia športovej gymnastiky ako celku. Problémom je však aj obsadenosť telocvične. Preto sme sa rozhodli pre zmenu, ktorá nesie menšiu potrebu obstarávania náradia. Deti najviac baví cvičenie „na koberci“, po novom používame tiež tatami pre fitness. V roku 2019 sme začali s fitness detí úplne od malička. Najväčšou vďakou a ocenením trénerov je, keď vidia radosť, nadšenie a motiváciu v očiach svojich zverencov. Každé z detí baví posilňovať. Cvičia každý deň, aj počas prázdnin, skúšajú prvky, ktoré vedia, aby ich nezabudli, naťahujú sa. Veľké ďakujem patrí TJ Sokol Skalica za podporu, všetkým trénerom, deťom, aj skvelým rodičom, ktorí deti vedú a motivujú aj vo chvíľach, v ktorých nie je vždy len radosť, ale aj slzičky a kus sebazapierania.

Foto: Katarína Michálková

AKO VIDIA GYMNASTIKU DETI?

Pod pojmom gymnastika a fitness si predstavujem ako robím premety vzad aj vpred, rozťahujeme sa a posilňujeme. Ku gymnastike som sa dostal vďaka mamine. Začal som chodiť najprv do malej gymnastiky, pre malé deti. Keď som už vedel šnúru, prihlásila ma mamina ďalej. Teraz už mám väčšiu silu a energiu. Môžem všetko použiť aj pri tancovaní v skupine Taxis, ale keby som si musel vybrať, radšej budem chodiť na gymnastiku.
Tommy Hádlík, 7 rokov, ZŠ Strážnická, 1. ročník

Ja vlastne neviem súhrnne pomenovať čo je gymnastika, ale baví ma to. Dozvedela som sa o gymnastike od maminky, ktorá ma tam prihlásila. Najviac ma baví robiť čertíky a nožničky. V tomto roku bolo najlepšie naše sústredenie, kde ma najviac bavilo posilňovať. A ja som už dala stojku, síce len raz sa mi podarila, ale budem ju trénovať stále.
Saskia Šátková, 6 rokov, MŠ Holíč

Pre mňa je gymnastika miestom mostíkov, šnúr, posilňovania a zábavy. Dáva mi asi najviac silu, ohybnosť a viem nové veci, ktoré môžem ukazovať doma maminke, tatinkovi aj sestrám. Mám strašne rada vznos, to ma baví a to ma bavilo aj na sústredení úplne najviac. Všetko, čo bolo ako zdvíhačky na rukách.
Lucinka Helbichová, 7 rokov, Súkromná ZŠ Skalica, 1. ročník

Tréningy mi dávajú veľa sily a ohybnosť. Všetko ma baví, rada posilňujem, jaším sa, aj rozprávam. Ale najviac ma baví posilňovanie. Veľmi sa mi páči, keď ma pochváli babička, keď jej ukážem šnúru alebo premet stranou. A na sústredení som sa naučila rondát.
Eliška Samsonová, 7 rokov, ZŠ Vajanského, 1. ročník

Cvičíme, posilňujeme, trénujeme nové prvky, naťahujeme sa. Učíme sa stále niečo nové a opakujeme stále to, čo už vieme, to ma niekedy nebaví. Najradšej robím čertíky a nožničky a potom ma baví mostík. Nebaví ma vždy chodiť na tréning, ale tam už som rada. Vďaka tréningom mám viac sily, ohybnosti a rada robím aj šnúru, roštep a placku, ale musím sa viac ponaťahovať. A na sústredenie chcem ísť zase. Viseli sme na bránke a priťahovali sa a tiež ma bavili kačičky s pánom trénerom.
Lilien Michálková, 6 rokov, MŠ Pri Potoku Skalica