Ostanú strelci na ulici?

Vyhodnotenie Športovec roka 2016 (marec 2017) – zľava Alena Mikerová, Patrik Stojka, Adela Dujsíková

Športovostrelecký klub polície Skalica vznikol v roku 1998 pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Skalici. V čase svojho vzniku mal len 17 členov, v súčasnosti ich má vyše 100.

Ako postupne členská základňa rástla, v rámci klubu sa vytvorili sekcie a pretekári sa začali zúčastňovať súťaží v rámci celého Slovenska. V rokoch 1998 – 2005 sa vo výraznej miere podarilo dobudovať materiálno-technickú základňu a v roku 2006 k trom pôvodným sekciám pribudla aj sekcia mládeže. V rámci trnavského kraja bol náš klub jediný, ktorý sa venoval práci s mládežou v pištoľových disciplínach. Okrem vzduchovkových tréningov organizoval v spolupráci so Športovým klubom polície Bratislava sústredenia pred začiatkom guľovej sezóny, kde mali mladí pretekári možnosť stretnúť sa s reprezentantmi, ako aj reprezentačnými trénermi, naučiť sa zodpovednosti a bezpečnej manipulácii so zbraňou.

JE TREBA PODMIENKY PRE MLÁDEŽ

Napriek nepriaznivým tréningovým podmienkam sa strelci z radov mládeže na celoslovenských súťažiach presadzovali čoraz častejšie. Každoročne sa im podarilo prebojovať na Majstrovstvá Slovenskej republiky. Niekoľkonásobným majstrom Slovenska sa stal Patrik Stojka, ktorý sa stal i reprezentantom SR a zúčastnil sa Majstrovstiev Európy v Moskve a v Holandskom Arnheme. Majsterkou Slovenska bola aj Adela Dujsíková, medaily si odniesli aj Janka Blahová, Vladimír Jediný, Matej Kovárik, Martin Vlček, Tomáš Vymyslický a na popredných miestach sa umiestnili aj ďalší členovia. Pretekári z radov mládeže i dospelých boli pravidelne oceňovaní medzi najúspešnejšími športovcami Mesta Skalica a Patrik Stojka aj Trnavského kraja.

Majstrovstvá Trnavského kraja, marec 2016, zľava Vanesa Hrebíčková, Ondrej Gross, Peter Bránecký, Melánia Komínková – všetci ŠSKP Skalica.

PROBLÉMY S PRIESTORMI

Tréningy vo vzduchových zbraniach spočiatku prebiehali v priestoroch Združenej strednej školy strojníckej v Skalici a v guľových zbraniach na strelnici v Holíči. V roku 2009 však škola vypovedala klubu zmluvu o prenájme priestorov, ktoré prebudovala na posilňovňu. V tom čase klubu poskytol pomoc riaditeľ ZŠ Strážnická, kde vznikla dočasná strelnica v priestoroch bývalej knižnice. Po jej prestavbe na zborovňu prebiehali tréningy už len na chodbe školy. Tu však nebolo možné zabezpečiť tréningy pre mladších žiakov. V minulom školskom roku musel klub napokon v tejto oblasti činnosť ukončiť, pretože priestory na chodbe školy boli z dlhodobého hľadiska nevhodné a klub iné priestory k dispozícii nemá. Na funkcionárov sa však v mene svojich detí naďalej obracia veľa rodičov, ktorým však, bohužiaľ, nedokážeme v súčasnosti vyhovieť. Od roku 2009 sa klub pokúšal problém s priestormi pre zriadenie vzduchovkovej strelnice viackrát neúspešne riešiť prostredníctvom Mesta Skalica, ako aj oslovením riaditeľov organizácií a podnikateľských subjektov.

KLUB HĽADÁ DOMOV

Klub má k dispozícii potrebné materiálne vybavenie strelnice (kovové zásteny, posuvné terčové zariadenia, nábytok, osvetlenie, podložky pod strelca), má aj dostatok vzduchových zbraní vhodných pre prácu s mládežou, a to vzduchových pušiek Slavia, ako aj viacerých značiek vzduchových pištolí, elektronický tréningový systém Scatt, a v neposlednom rade aj trénerov, ktorí majú udelenú licenciu trénera športovej streľby. Jediným problémom, ktorý bráni práci s mládežou, sú priestory. Z dôvodu náročnosti rozkladania terčového zariadenia nie je riešením, aby klub trénoval v telocvični a po každom tréningu tieto zariadenia rozoberal. Hľadáme miestnosť minimálne 12 metrov dlhú a 5 metrov širokú s malým priestorom pre bezpečnostnú skriňu na uloženie vzduchových zbraní. Miestnosť je možné súčasne naďalej používať aj na iné aktivity a jej prevádzkovanie je nenáročné. Vyhovuje aj stará a zanedbaná miestnosť, ktorú si sami vyčistíme a upravíme. Klub nemá také finančné zdroje, ktoré by mu umožňovali prenajať si komerčné priestory. Vrátane energií je schopný platiť prenájom do výšky 700,€ ročne, pričom by sme priestory využívali len počas školského roka. V období prázdnin sú zabezpečené tréningy na guľovej strelnici v Holíči. Ďakujeme všetkým, ktorí túto prosbu aspoň pošlú ďalej.

Dea Kadlečíková predseda ŠSKP Skalica

Športovostrelecký klub polície Skalica ŠSKP Skalica je občianskym združením. Jeho príjmy tvoria najmä členské príspevky, prostriedky získané z 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, dotácia z Ministerstva vnútra, ktorá je poskytovaná na základe dosiahnutých výsledkov v uplynulej sezóne, dotácia z Mesta Skalica (táto je použitá na organizáciu súťaže VC oslobodenia Skalice) a dary z OZ Kvarteto na nákup streliva, príp. od členov klubu. Tieto prostriedky sú použité na účasť na súťažiach, školeniach a na nákup športového materiálu. Funkcionári, ako aj tréneri vykonávajú svoju činnosť bezplatne.

 

Športovostrelecký klub polície Skalica PROSÍ O POMOC PRI HĽADNÍ PRIESTOROV PRE TRÉNINGY. Kontakt a bližšie infomácie v redakcii alebo na sskp.skalica@gmail.com a tel. 0902 218 878