Spomienka na skalického notára

Keď pred vyše rokom ukončil Jozef Kreml činnosť notára a zatvoril Notársky úrad, dvere na adrese v  Skalici, kde sídlil, zostali zatvorené iba krátko. Aj keď budova notárskeho úradu žije už novým životom Klubu ETC, stále v nej môžete dostať právnu radu a pomoc.

Známy skalický notár JUDr. Jozef Kreml (14. 8. 1949 – 30. 9. 2017) sa narodil v Holíči, kde strávil detstvo a čas dospievania. Na vysokej škole nadviazal mnohé pevné priateľstvá a štúdium práva sa stalo jeho celoživotnou súčasťou. Prebral skutočnú myšlienku práva – pomôcť ľuďom dosiahnuť spravodlivosť. Viac ako 40 rokov života venoval práci v odbore občianske právo. Mal rád prácu s ľuďmi, rád ich viedol radami správnou cestou. V roku 1993 ho minister spravodlivosti menoval za súkromného notára so sídlom v Senici.

Už počas pôsobenia v Senici prichádzal do provizórnej kancelárie poskytovať notárske služby pre obyvateľov Skalice a okolia. Chápal potrebu rýchlych notárskych služieb pre rozvoj podnikania a obchodu v Skalici, a tak rád pomohol pri presadení vzniku notárskeho úradu priamo v meste. Od roku 1997 presunul svoje pracovné pôsobisko do Skalice, kde sa neskôr aj s rodinou presťahoval. Skalica, Skaličania a  ich nátura mu učarovali a stali sa jeho srdcu blízkymi. Mal rád Skalicu ako takú, mesto, kde je všetko na dosah. Hovoril, že „v  Skalici sa dá všade dostať pešo alebo na bicykli a že zo Skalice je všade blízko – do Bratislavy, Brna i do Prahy“. Ako vinár si obľúbil skalické vínko. Vo svojom sklepe v Hliníkoch mal odložené samé skalické skvosty.

Na Skaličanoch mal rád ich hrdosť, že sú „Skaličania“, a aj keď to nie je jednoduché, rýchlo sa stal právoplatným „Skaličanom“ aj on. Obyvatelia Skalice a  okolia k  nemu roky chodili riešiť ťažké životné situácie pri dedičskom konaní, usporadúvali majetok za života i pre prípad smrti, overovali podpisy a dokumenty alebo prišli len pre radu. Chodili k  nemu, pretože našli človeka ochotného pomôcť, človeka s  ľudským prístupom, ktorý im určil smer riešenia a dodával optimizmus a  nádej, že všetko dobre dopadne. Táto kombinácia znalosti práva a  ľudskosti ho robila výnimočným a vyhľadávaným. Do zaslúženého odpočinku poslal Jozefa Kremla zákon, ktorý oprávňuje notárov vykonávať činnosť do ukončenia 67 roku života. Žiaľ, iba pár mesiacov trvalo obdobie, kedy pán doktor na bývalé miesto prichádzal na kávičku a  pritom dostal niekoľko pozdravných odkazov od klientov, ktorí ho hľadali v  práci a  s  prekvapením prijali jeho penzionovanie. Dôchodok ukončila zákerná choroba, s  ktorou bojoval už vyše dvoch rokov.

Dcéra Martina Strhanová vedela, že miesto, kde jej otec dvadsať rokov ponúkal notárske služby a  kde posledných 15 rokov pôsobila aj ona, by malo ostať otvorené pre ľudí. Dcéra právnička teda zostala na rovnakej adrese, a aj keď nevykonáva notársku činnosť, pokračuje v tom prístupe, ktorý ju otec naučil.

Touto spomienkou na skalického notára Skalický Obzor otvára rubriku „Právnik vám radí“, v ktorej dostanete právne rady bezplatne. Poskytovať ich bude Mgr. Martina Strhanová, dcéra Jozefa Kremla, ktorá tak chce pokračovať v jeho odkaze pomáhať ľuďom. Redakcia

Máte problém, s ktorým vám vie poradiť právnik na stránkach Skalického Obzoru? Napíšte nám otázku na skalickyobzor@skalickyobzor.sk.