Tak si myslím, že keď je dobrá vôľa, dá sa dosiahnuť veľa

Moje dnešné zamyslenie je o radosti a vďačnosti. Teší ma, že sú i také príležitosti a nemusíme riešiť len to, čo nám leží na srdci. Tým milým dôvodom je, že SKALICKÝ OBZOR koncom minulého roka získal cenu ZLATÁ PEČAŤ 2019 v kategórii NOVINY za KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE OBČIANSKYCH NOVÍN. Cenu udeľuje Slovenský polygrafický zväz a je certifikátom a ocenením kvality výrobkov slovenských výrobcov. Dôležité je pre nás práve to, že cena bola udelená nielen za grafiku a tlač, ale za komplexné spracovanie, teda za Obzor taký, aký je.

Keď som pred viac ako tromi rokmi začala myšlienku vydávania Obzoru dostávať do života, mala som určité predstavy, no predsa len som netušila, čo ma čaká. Netušila som, že to bude také náročné a každý mesiac stále dokola a odznova. Ešte neuschne farba na jednom čísle a už pracujeme na novom. I keď je so mnou realizačný tím, ktorý stojí vždy pri mne a viem, že sa o neho môžem oprieť, tak na toľkú prácu je ten tím malinký a občas toho bolo skutočne viac ako dosť. No odozva vás, čitateľov, mi často pomohla ujasniť si, či táto práca má zmysel. Prišla vždy presne v krízových okamžikoch a tak som s vami všetkými veľa ťažkých chvíľ napokon prekonala. Som za to skutočne vďačná.

Rada by som poďakovala všetkým členom redakčnej rady za ich prácu, odborné rady a veľmi cenné skúsenosti. Ďakujem tým, ktorých výsledok práce držíte každý mesiac v rukách v papierovej forme, grafikom a tlačiarom, aj tým, ktorí sa starajú o elektronickú formu na webe, za ich profesionálnu prácu. Hlavne musím poďakovať za seba a nás všetkých našim prispievateľom, lebo hlavne oni napĺňajú to, čo je duchovným základom Obzoru – spolupráca bez ohľadu na rozdielnosť. Dobrovoľne, bez nároku na honorár nám darujú svoj čas písaním, maľovaním a fotením, aby oblažili našu dušu, a každý v inej sfére, a prispievajú rozšíreniu našich Obzorov.

Pani Evu Fordinálovú s ilustráciami pána Štefana Zajíčka, či pánov Pavla Dinku, Milana Tomšeja, alebo Antona Dinku st., poznáte v ich pravidelných príspevkoch, avšak popri nich je tu i mnoho ďalších, ktorí nás obohatili svojimi príspevkami a mnoho osobností, ktoré nám poskytli rozhovor. Ďakujeme našej anketárke i mnohým odborným poradcom vo všetkých oblastiach, ktorých sme sa dotkli. Všetkým patrí úprimná vďaka. V neposlednom rade ďakujem vám, všetkým čitateľom, bez ktorých by noviny nemali zmysel. A tak všetci spolu robíme Obzor tým, čím má byť – naším skalickým, občianskym a ľudským. Zlatá pečať je cenou pre nás všetkých.

Čo je však azda cennejšie ako ocenenie je, že sa všetci spolu učíme naplniť myšlienku Antona Srholca, ktorá je od prvého čísla Obzoru v jeho záhlaví: Vítajme rozdielnosť medzi ľuďmi. Aj sa pohádajme, ale s láskou a nedajme priestor nenávisti. Ako vidieť, ide to.

S úctou
vďačná Želmíra Macháčková