Ticho

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Klinovým písmom zrádza dážď,
čo ti už asi nepoviem.
Ja mlčím – a ty nevoláš –
a ani neviem, či to chcem:
nad túžbou rozum drží stráž.
Len na oblok ti z vlhkých tiem
klinovým písmom zradí dážď,
čo ja ti nepoviem.