Kaleidoskop

ŠTUDENTSKÝ PLES VIA HUMANA – Kultúrny dom | 24. 1. 2020
Archív: Via Humana
ŠTUDENTSKÝ PLES VIA HUMANA – Kultúrny dom | 24. 1. 2020
Archív: Via Humana
FAŠANG – Klub dôchodcov | 11. 2. 2020
Archív: Klub dôchodcov
FAŠANG – Klub dôchodcov | 11. 2. 2020
Archív: Klub dôchodcov
FAŠANG – Klub dôchodcov | 11. 2. 2020
Archív: Klub dôchodcov
PLANETÁRIUM – MŠ Pri potoku | 14. 2. 2020
Foto: Jana Jurášová
PREZENTÁCIA KNÍH SRDCIA HORE! a I. SV. VOJNA A ZÁHORIE – Záhorské múzeum | 20. 2. 2020
Foto: Miroslav Minďáš
PREZENTÁCIA KNÍH SRDCIA HORE! a I. SV. VOJNA A ZÁHORIE – Záhorské múzeum | 20. 2. 2020
Foto: Miroslav Minďáš