Skalické pohľadnice

Pohľadnice III

Staré pohľadnice nám zaslal PhDr. Peter Brezina. Nájdete ich, ako aj ďalšie v jeho novej knihe Čas Skalici veľa dal i vzal. Pohľadnice v papierovej podobe nájdete v Skalickom obzore na strane 11 a 12

Zaujalo nás

Šuplíky plné pokladov

Skalica je jedným z miest, okrem iného bohatých i na množstvo publikácií, v ktorých je hlavným hrdinom naše mesto. Ostatnou v rade je kniha „Čas Skalici veľa dal a vzal“. Jej autorom je PhDr. Peter Brezina, slovenský regionálny historik, zameriavajúci […]

Kaleidoskop

Kaleidoskop

Deti zo ZŠ Strážnická pri ukončení koronavírusvého školského roku 2019/20. Zvesela s rúškami a dnes už bez.