OZNAM – Chcete naďalej dostávať svoj obzor?

V redakcii sa množia otázky čitateľov ohľadne doručovania respektíve nedoručovania Skalického Obzoru do schránok. Niektorým problémom sa nedokážeme vyhnúť a tak sme pristúpili od 1. 6. 2019 (júnové vydanie) k zmene distribúcie.

V súčasnosti je distribúcia Skalického Obzoru realizovaná prostredníctvom „neadresnej“ zásielky. Je to spôsob, akým sa distribuujú aj iné noviny, letáky, reklamy a podobne. Na „neadresnej“ zásielke nie sú uvedené údaje adresáta (meno a adresa) a doručovateľ nie je povinný takúto poštu doručiť do schránky, dokonca to má zakázané, ak je na schránke uvedené „letáky nevhadzovať“. Naopak, na „adresnej“ zásielke sú údaje adresáta uvedené a doručovateľ je povinný zásielku doručiť do schránky adresáta. Cena „neadresnej“ zásielky je však, samozrejme, výrazne nižšia ako „adresnej“.

Pre „neadresnú“ poštu majú občania, hlavne v bytových domoch, vyhradené miesta a to je azda najväčší kameň úrazu. Občas si z rodiny zoberie výtlačok viac osôb a iným nezostane alebo je nádoba plná a poriadkumilovný sused ju vysype skôr ako si záujemcovia stihnú Obzor zobrať. Vďaka „neadresnej“ zásielke tak končí veľa neprečítaných výtlačkov v komunálnom odpade. No nielen spôsob doručovania je dôvod, prečo sa z hľadiska ochrany životného prostredia a zdrojov nesprávame zodpovedne. Veľa čitateľov, predovšetkým mladších ročníkov, číta noviny radšej na internete. Na druhej strane je veľa občanov, ktorí si Obzor po prečítaní dokonca odkladajú, čo nás teší. Preto sme sa rozhodli šetriť prírodu, nevytvárať zbytočný odpad a zároveň vyhovieť všetkým čitateľom – upraviť distribúciu papierovej podoby Obzoru dvomi spôsobmi:

1. Adresná zásielka. Ide o platenú službu, ktorú ponúka pošta. Čitatelia, ktorí majú o ňu záujem, ju môžu využiť po uhradení poštovného v redakcii. Tak nájdu každý mesiac nové číslo vo svojej schránke. Cena poštovného do konca roku 2019 je 4 eura. Podrobné pokyny uvádzame nižšie (text v rámčeku).

2. Osobný odber na výdajných miestach. V prípade, že zvážite neuhrádzať poštovné a chcete sa každý mesiac prejsť a urobiť tak aj niečo pre svoje zdravie, časopis Obzor bude každý mesiac po piatom dni v mesiaci dostupný na výdajných miestach. Tu si môžete vyzdvihnúť výtlačok zdarma. Podrobné pokyny uvádzame nižšie (text v rámčeku).
Pre priaznivcov elektronickej formy bude Skalický Obzor naďalej zverejnený na stránkach www.skalickyobzor.sk. Elektronická verzia ponúka navyše aj ANKETY, v ktorých môžete vyjadriť svoj názor a zároveň si ho porovnať s názormi ostatných Skaličanov.