Čo sa deje v noci v škole?

Foto: Archív školy

Čo sa deje v noci v škole, keď v nej nie sú deti? To sa dozvedeli naši druháci zo školského klubu ZŠ Vajanského, Skalica, ktorí zažili noc zo štvrtka 16. 11. na piatok v škole na pyžamovej párty. Po prezlečení sa do pyžamka nasledovala prechádzka po večerných školských chodbách, potom súťaže, tanec a zábava. V tmavých zákutiach školy bol schovaný poklad, ktorý deti potešil.

Foto: Archív školy

Po šantení čakala na deti večera, potom už len večerná hygiena a výber rozprávky na dobrú noc. Všetci tíško zaspali a ráno odchádzali s množstvom dojmov a zážitkov. Zažili netradičnú noc v škole na tradičnej PYŽAMOVEJ PÁRTY.

Ovečková Alena