Deti sa učili trdlovať

Foto: Archív MŠ Pri potoku

Deti z materskej školy Skalica – elokovaného pracoviska Pri potoku sa vo štvrtok 2. novembra 2017 zúčastnili zaujímavej akcie. Mali možnosť vyskúšať si pečenie pravého skalického trdelníka.

Na túto akciu sa aj patrične prichystali. V materskej škole sa vyobliekali do krojov, a takto nastrojené sa vybrali do Františkánskej záhrady v Skalici, kde sa pečie táto sladká špecialita, ktorá preslávila Skalicu a dostala aj ochrannú známku Európskej únie.

Foto: Archív MŠ Pri potoku

Priamym pozorovaním a na základe vlastnej skúsenosti si mohli upiecť trdelník. Vyskúšali všetko: namotávali cesto na trdlo, natierali ho bielkom, posýpali orechmi a keď bolo všetko pripravené, vložili ho priamo do ohňa, na ktorom sa pravý trdelník pečie. Práca im šla od ruky, dielo sa podarilo – nakoniec veľmi, veľmi chutilo.

Aj takouto formou vedieme deti poznávať tradičné regionálne zvyky, vážiť si mesto, v ktorom žijú, poznávať ho a byť naň aj patrične hrdí.

Jana Jurášová, zástupkyňa MŠ Pri potoku