Kaleidoskop

JEDNOTA DÔCHODCOV V SKALICI – pobyt vo Vyhniach | 23. – 27. 9. 2019
Archív: Katarína Čulenová
MŠ PRI POTOKU – Európsky týždeň športu | 25. 9. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
MŠ PRI POTOKU – Európsky týždeň športu | 25. 9. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
MŠ PRI POTOKU – Európsky týždeň športu | 25. 9. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
GYMNÁZIUM F. V. SASINKA – Holanský veľvyslanec Henk Cor van der Kwast | 26. 9. 2019
Archív: Gymnázium F. V. Sasinka
GYMNÁZIUM F. V. SASINKA – Holanský veľvyslanec Henk Cor van der Kwast | 26. 9. 2019
Archív: Gymnázium F. V. Sasinka
GYMNÁZIUM F. V. SASINKA – Jazykový deň pre deti ZŠ | 26. 9. 2019
Archív: Gymnázium F. V. Sasinka
GYMNÁZIUM F. V. SASINKA – Jazykový deň pre deti ZŠ | 26. 9. 2019
Archív: Gymnázium F. V. Sasinka
GYMNÁZIUM F. V. SASINKA – Jazykový deň pre deti ZŠ | 26. 9. 2019
Archív: Gymnázium F. V. Sasinka
MAX RUN 2019 – beh pre Tomáška a Matyáška | 13. 10. 2019
Archív: rodina Janotových
MAX RUN 2019 – beh pre Tomáška a Matyáška | 13. 10. 2019
Archív: ZOC MAX
MAX RUN 2019 – beh pre Tomáška a Matyáška | 13. 10. 2019
Archív: ZOC MAX
MAX RUN 2019 – beh pre Tomáška a Matyáška | 13. 10. 2019
Archív: ZOC MAX
MAX RUN 2019 – beh pre Tomáška a Matyáška | 13. 10. 2019
Archív: ZOC MAX
MAX RUN 2019 – beh pre Tomáška a Matyáška | 13. 10. 2019
Archív: ZOC MAX
MŠ PRI POTOKU v Štíbore – Mesiac úcty k starším | 7. 10. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
MŠ PRI POTOKU v Štíbore – Mesiac úcty k starším | 7. 10. 2019
Archív: MŠ Pri potoku