Kaleidoskop

DETI MŠ HVIEZDOSLAVOVA V JESÉNII – predávanie darčekov | 9. 12. 2019
Foto: Alexandra Kovárová
DETI MŠ HVIEZDOSLAVOVA V JESÉNII – predávanie darčekov | 9. 12. 2019
Foto: Alexandra Kovárová
DETI MŠ HVIEZDOSLAVOVA V JESÉNII – predávanie darčekov | 9. 12. 2019
Foto: Alexandra Kovárová
MŠ PRI POTOKU – otvorenie technickej škôlky | 9. 12. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
MŠ PRI POTOKU – otvorenie technickej škôlky | 9. 12. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
MŠ PRI POTOKU – otvorenie technickej škôlky | 9. 12. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
MŠ PRI POTOKU – otvorenie technickej škôlky | 9. 12. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
MŠ HVIEZDOSLAVOVA – Divadielko Zábavka | 9. 12. 2019
Foto: Alexandra Kovárová
MŠ HVIEZDOSLAVOVA – Divadielko Zábavka | 9. 12. 2019
Foto: Alexandra Kovárová
DETI MŠ PRI POTOKU V ŠTÍBORE – vianočné dielničky | 11. 12. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
DETI MŠ PRI POTOKU V ŠTÍBORE – vianočné dielničky | 11. 12. 2019
Archív: MŠ Pri potoku
DETI MŠ PRI POTOKU V ŠTÍBORE – vianočné dielničky | 11. 12. 2019
Archív: MŠ Pri potoku