Kaleidoskop

CELOSLOVENSKÝ FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADIEB V TRNAVE – Skalické sokolky vyhrali zlatú medailu | 7. 3. 2020
Archív: Sokol Skalica
CELOSLOVENSKÝ FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADIEB V TRNAVE – Skalické sokolky vyhrali zlatú medailu | 7. 3. 2020
Archív: Sokol Skalica
MŠ HVIEZDOSLAVOVA – Karneval | 1. 3. 2020
Archív: MŠ Hviezdoslavova
MŠ HVIEZDOSLAVOVA – Karneval | 1. 3. 2020
Archív: MŠ Hviezdoslavova
MŠ HVIEZDOSLAVOVA – Karneval | 1. 3. 2020
Archív: MŠ Hviezdoslavova
MŠ HVIEZDOSLAVOVA – Karneval | 1. 3. 2020
Archív: MŠ Hviezdoslavova