Kaplnka plná spomínek

Foto: Eduard Timko, kaplnka sv. Anny

Naše pjekné mjesto Skalica je hodňe nafštevované turistama. Na vlastňí oči aj uši sem sa o tem presvječil. Rát si zájdu na námjesťí do cukrárňe na zmrzlinu, de si dajú kávu, zákusek alebo zmrzlinu téš turisťi. Ot ňich sem začul o našem mjeste moc chváli a rovno kolem dokola je hodňe krásnich historickích budof. Dominantňí je na námjesťí farňí kostel sv. Michala a vedla ňeho je osmiboká kaplnka sv. Anny – karner ze 14.storočá. Zajímavé historické vjeci o ní napísalo Záhorské múzeum ve Skalickém presi a mňe sa pred očama premítli moje spomínky. V kaplnce bila vibudovaná kripta pro vznešené rodi, keré ve Skalici bívali a nakonec v ňí bili víznamní občané mjesta pochovávaní. Naposledi sa v ňí pochovávalo v roku 1930, ket tam uložili pozostatki F. V. Sasinka. Tento víznamní kňes sa preslávil né enom v našem mjesťe, ale aj v zahraňičí.

V minulosti sa v kaplnce vistavovali nebošťíci, neš bili pochovaní na cinteri. Pres deň bila otevrítá, abi sa ludé mohli u ňeho pomodlit. Kaplnka má hrubé sťeni, malé okénka a proto v ňí bilo chladno a nebošťíci bili vistaveňí aj dva dni. V deň pohrebu tu urobil kňes rozlúčku z nebohím. Následňe bil v prúvoďe pozostalích a známich s kaplnki prenesení na márách na cinter. Na kaplnku sv. Anny si ze smútkem spomínam aj ja, lebo v roku 1948 mi umrel otec ve vjeku 39 rokú. Já sem mjel 10 rokú a pamatám si na smutečňí obrat s ňím, neš ho odnésli na cinter. Skalickí muzikanťi, s keríma on hrával na trombón, ho s tejto kaplnki ze smutečňí hudbú viprovoďili na cinter ke hrobu. Matka mi viprávjala, že otec onemocňel na rakovinu, a dlúho a statečňe s ňú bojoval. Ftedi robil ve špitáli velice dobrí operatér dr. Strauss, otca operoval moc krát. No po politickích a personálňích zmjenách v 50-ťich rokoch musel tento dobrí dochtor ze Skalice odejít z náboženského dúvodu, lebo pret operácijama sa išel pomodlit do kaplnki pri nemocňici. Bila to veliká chiba ket odešel, lebo u luďí bil oblúbení a nemocnica tak došla o viňikajúcího dochtora.
Dvere na kaplnke sú dnes zavríte, už neslúží k tímto potrebám, ale nekerím nám stále pri pohleďe na ňu ožívajú staré spomínki pred očama.
Píšu enom to, co sem v mojem živoťe viďel, čul a zažil.

Miloslav Tomšej st.,
Skaličan ťelem aj dušú