Moja „spomínka“ na svjetovú vojnu

Naša roďina a rumunskí vojáci po osloboďeňí z apríla roku 1945
Archív: Aleš Macháček

Mojú jeďinú spomínkú na vojnu je stará rodinná fotka. Je ze dvora v našeho baráku, kerí stával tam, kde sú dnes činžáki na ulici Mallého, podél hlavnej cesti. Mám na tej fotce rok. Naša mama mňa drží v náručí, tata stójí za nama a za pár dňí sa na svet prihlásí aj múj brácha Peťa, takže je vlastňe na fotce s nama téš. Našu roďinu doplňuje tatova sestra, naša teta Bjeta a stríc Vinca. Bila bi to običajná roďinná fotka, jakích máme doma kopec (tata rát fotil) no tú spomínku na vojnu s ňí ďelajú dvá vojáci za mnú. Rumuňi. Jak mi neskúrej ríkali naši, ubitovali ich u nás ťesňe po 11. apríli 1945, ket prešli Rusi. Mjeli na starosťi zásobování pro armádu. Bývali u nás dva tídňe a s frontú odešli aj oňi. Zostala po ňích len táto fotka a pro mňa jediná vojnová spomínka, našťestí.

Aleš Macháček