Obzor zo dňa 5. septembra 1864

September 1864 bol úrodný na osobnosti, z čoho by sme mohli usudzovať, že zima na prelome predchádzajúceho roka bola skutočne tuhá. Ôsmeho sa narodil Jakob Johan von Uexküll, estónec a zakladateľ ekológie, 14-ho prišiel na svet v Británii malý Robert Cecil, z ktorého vyrástol veľký diplomat, jeden z architektov Ligy národov a nositeľ Nobelovej ceny mieru a 19. 9. sa narodil španielsky spisovateľ a filozof Miquel de Unamuno, predstaviteľ existencializmu. 27. 9. sa na Slovensku narodil Andrej Hlinka a hneď na druhý deň založili marxisti a anarchisti v Londýne Prvú internacionálu.

P.S.: Ale, popravde, nebolo len veselo – zoznam vrakov stroskotaných a potopených lodí v septembri 1864 obsahuje 28 mien.Mastnú špinu zo ženských šiat odstrániť. Mastná špina z oleja nedá sa zo ženských šiat obyčajným spôsobom wyprať; a preto ju k wypraniu priprawíme. K tomu cielu natre sa dobre mastná špina žĺtkom čerstwého slepačieho wajca, ktorý tam aspoň za 3 dni zaschnúť necháme. Pôsobením žĺtku toho mastná špina tak zoslabne, že w obyčajnom praní pustí. Týmto spôsobom dajú sa ktoré kolvek iné mastné špiny z jakejkolwek tkaniny odstrániť.


Liek proti obyčajnej zimnici. Olej kosodrevinowý, obyčajne „tatránskym balzámom“ nazwaný, ktorý w každej apathéke pod menom Krumnolz-Őhl za pár krajciarow dostaneme, po kwapkách na cukre, alebo aj w káwe pred samým nápadom obyčajnej zimnice užíwaný, wylieči tú chorobu bez všetkých škodných následkov. Dieťaťu 8-ročnému postačí 7 kwapiek; odrastlé osoby pomerne wiac užíwajú. Samo sebou rozumie sa, že keďby zimnica na prwé, druhé užitie oleja toho neprestala, s lekárom ďalej pokračowat budeme, najme akby sa ukázalo, že po každom užití jeho zimnica slabšie wystúpila.