OZNAM – Májové číslo

V súťažných otázkach v aprílovom vydaní Obzoru sme na strane 12 uviedli nepresné informácie. Bolo uvedené: „V Skalici je 14 herní.“ Správna informácia: „V Skalici je 14 prevádzok s technickými zariadeniami – videohry, elektromagnetické rulety a stávkové terminály.“

Za nepresnosť sa čitateľom ospravedlňujeme.
Redakcia