OZNAM – rubrika Vážení poslanci.

Vážení čitatelia,
ospravedlňujeme sa, že výnimočne z dôvodov nedostatku miesta neuvádzame rubriku Vážení poslanci.
Veríme, že vyčerpávajúce spracovanie témy o skalických organoch a článku o skalických mlynoch čitateľom vynahradí túto zmenu.

Ďakujeme za pochopenie.

Redakcia