Ozvena veľkého mena

Niekedy sú linky udalostí oveľa jednoduchšie, ako by sme mysleli. A  niekedy  vedú smermi, na ktoré by sme sa neodvážili ani pomyslieť.

Tak sa stalo, že pani profesorka Eva Fordinálová zo Skalice napísala do Literárneho týždenníka článok Nulté číslo Skalického Obzoru: Lichard opäť v  Skalici, ktorý nás už samotný potešil. Potešili nás i odozvy ľudí, ktorí článok čítali, a súčasne aj ich uznanie.

Nikto z  nás však netušil, že možno v tej chvíli číta hlavný článok o Da nielovi Lichardovi jeho priamy potomok. O to silnejšie na nás zapôsobil list jeho pravnuka, pána Milana D. Licharda. Aj touto cestou mu ďakujeme a chceme vyjadriť našu hlbokú vďaku. Je to pre nás česť.

Podarilo sa nám s  pánom Lichardom telefonicky spojiť a  už dnes sa tešíme na návštevu, na ktorej sme sa dohodli. Ak dostaneme súhlas, radi by sme vám s  ním na tomto mieste v budúcnosti priniesli rozhovor.

 

Vážená pani riaditeľka! Prepáčte, že Vám píšem. Roky odoberám Literárny týždenník a  veľmi si cením jeho kvality. Drží ma nad „vodou“. Mám už vyše 80 rokov a  som pravnuk toho D. G. Licharda, ktorému Váš predchodca Škarniclovská-Teslíkovská tlačiareň pomáhala vydávaním prác, aj OBZORU! Prajem Vašej činnosti šťastnú cestu. Prvý krok bol správny.

Milan D. Lichard