Pohybové aktivity pre seniorov

Každým dňom sme starší a starší. Je to fakt, s ktorým nič neurobíme, no o to dôležitejšie je zobrať ho skutočne na vedomie. S vyšším vekom má náš organizmus iné pohybové schopnosti. V rannom detstve sa postupne rozvíjajú koordinačné schopnosti, potom rýchlosť, sila a nakoniec vytrvalosť. Napokon človek s pribúdajúcim vekom postupne o tieto schopnosti prichádza. To však neznamená, že pohyb je výsadou mladých a zdravých. Mali by sme mať na pamäti, že pohyb je veľmi užitočný pre naše zdravie skutočne v každom veku.

UŽITOČNÝ POHYB

V seniorskom veku prichádzajú zmeny, ktoré sa odzrkadľujú v telesnej aj psychickej stránke človeka a sú určitým znakom opotrebovania organizmu. Pozorujeme väčšiu náchylnosť k zdravotným problémom, no dokážeme to priaznivo ovplyvniť vhodným cvičením alebo pohybovou aktivitou. Najjednoduchším spôsobom, ako priaznivo ovplyvniť zdravie, je správna voľba psychickej a fyzickej aktivity, v kombinácii so zdravým životným štýlom.

NAJVHODNEJŠIE AKTIVITY

Vzhľadom na ciele, pohybové limity a častokrát i obmedzujúce podmienky sú odporúčané pohybové aktivity seniorov špeciálne prispôsobené. Medzi najvhodnejšie pohybové aktivity seniorov patria:

Aeróbny tréning
Na začiatku je veľmi dôležitý výber vhodnej aktivity s optimálnou záťažou na organizmus. Treba sa vyvarovať vysokej intenzite, veľkej pohybovej náročnosti a pohybovým aktivitám s vysokým nárokom na rovnováhu alebo so silnými otrasmi. Medzi najvhodnejšie aktivity patrí prechádzka, chôdza s turistickými paličkami, bežecké lyžovanie, plávanie, tanec.

Silový tréning
S pribúdajúcim vekom postupne svalová sila klesá. Preto je vhodné precvičiť celé telo, čo sa odzrkadlí na lepšej chôdzi, či výstupe po schodoch. Typickým príkladom seniorského veku je slabosť, ktorá dokonca seniorovi bráni vychádzať z domu. Nasleduje úbytok svalovej hmoty a nedostatočne sa stimuluje rovnovážny systém, nachádzajúci sa v strednom uchu. To má za následok časté padanie, neistotu a zlú rovnováhu pri pohybe. V medicíne platí nepísané pravidlo, že pozitívnym životným štýlom dokážeme priaznivo ovplyvniť zdravie aj vo veku nad 65 rokov.

Cvičenie na chrbticu
Cvičenia podporujú správne držanie tela a predchádzajú rôznym zdravotným problémom, vyplývajúcim z bolestí chrbtice. Medzi vhodné aktivity patrí rehabilitačné cvičenie alebo klasická joga.

Cvičenie na podporu rovnováhy
Cvičenia sú orientované na predchádzanie pádom a zlomeninám. S ich pomocou zlepšujeme koordinačné schopnosti. Vhodné je napríklad cvičenie na fit lopte.

ODBORNÍK RADÍ

V seniorskom veku je dôležité vyhýbať sa aktivitám, ktoré kladú veľký nárok na prudké zmeny smeru, rýchlym silovým cvičeniam, cvičeniam na zadržanie dychu, či cvikom vo veľkom predklone. Vyskúšajte si časť jednoduchého pohybového programu liečebnej rehabilitácie na doma. Ideálne je cvičenie na posteli, zamerané na všeobecný rozvoj telesnej kondície. Pri cvičení ležte na chrbte, každé cvičenie opakujte 7-10-krát, pomaly s pravidelným dýchaním a v maximálnom rozsahu:

  1. V rukách držíme loptu a prenášame ju oboma rukami doprava a doľava (obr.1).
  2. V rukách držíme loptu a prenášame ju oboma rukami hore a dole.
  3. V oboch rukách držíme loptu a opisujeme ňou kruh.
  4. V rukách držíme loptu a striedavo priťahujeme kolená k lopte (obr.2).
  5. Prázdne ruky predpažíme a pohybujeme nimi striedavo jedna hore, druhá dole.
  6. Prázdne ruky predpažíme, idú od seba k posteli a naspäť (obr. 3), môžeme cvičiť s expanderom.
  7. Dvíhame vystretú nohu, striedavo (obr. 4), ak sa to nedarí, môžeme si pomôcť expanderom.
  8. Zohneme nohu v kolene a vystrieme, vykonávame striedavo (obr.5).
  9. Obidve kolená máme zohnuté a rotujeme nimi do jednej strany a druhej strany (obr. 6).
  10. Obidve kolená máme zohnuté, nohy na šírku panvy a zadok dvíhame hore.

Príkladom úspešnosti tohto programu je pán Viliam. Mal ťažkú autohaváriu a vo veku 65 rokov mu lekári už nedávali takmer žiadnu šancu, že bude ešte niekedy chodiť. Niekoľko mesiacov ležal na lôžku, mal veľkú nadváhu, cukrovku, ochabnuté svalstvo, artrózu kolenného kĺbu, deformity na chrbtici a depresie. Každodenným rehabilitačným a zdravotným cvičením sa však z ležiaceho pacienta stal nielen zdravší, ale aj lepšie vyzerajúci, usmievajúci sa a pozitívne naladený senior.

Stanislav Opavský,
rehabilitačný pracovník
a predseda občianskeho združenia OPI