Rozmarná pesnička

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Keby som vedela,
že na mňa myslievaš,
nič ma tu nezdrží:
ani hmla, ani dážď,
prebehnem cez bory
piesčitým chodníkom,
ak túžiš po mne len –
a viac už po nikom.

Ak ti však nechýbam –
zbytočné debaty.
Veď nie si napokon
na svete iba ty.
V boroch sú chodníčky
bežiace na sto strán,
nemysli, že sa tým
jediným zlákať dám.