Skalicko-Slovenské pexeso I

Je radosť sledovat, že čím dálej, tím vícej sa nám ve Skalici šírí naša pjekná skaličťina a to né enom slovem, ale aj písmem. To je velice radostné. Píšeme skalicki ráďi a čím dál víc. Problém tak trochu je, že asi vječina píše jak sce, bez pravidel. Pravda, skaličťina neňi kodifikovaná, ale aj tak (alebo právje proto) je potrebné šírit a používat aspoň pár základňích pravidel. Nebojte sa, ket ste sa naučili pravidla slovenského jazika, tak toto bude pro vás malina. Aj ket tito pravidla ešťe nejsú spísané, tak plaťá. Naša reč ich má odjakživa v sebje.

Našu materinskú reč – skaličťinu máme ráďi a držíme sa Komenského hesla „škola hrú“. Proto sme ve Skalickém Obzori pro vás nachistali skalicko-slovenské pexeso. Jeho prvňí ďíl najdete v príloze už tehoto čísla. Každé slovíčko nájdete viskloňované alebo vičasované, abi sme poznali aj jeho další podobi. A abi vás to bavilo, možete si pexeso vimalovat. Vimalovávankové obrázki pro vás pripravila autorka Nadja Geržová. Do dalších ďílú skalicko-slovenského pexesa zbíráme tipické skalické slovíčka, staré aj nové – pridajte sa a tvorte pexeso s nama.

Želmíra Macháčková

Tu si možete prečítat viprávjáňí ke skalickej mjeskej reči a všimňite si hned nadpisu – najdete preklepi? Pokát vás zajímá skalická mjeská reč, dočítáte sa o ňí víc v knišce Dejiny skalickej mestskej reči od prof. PhDr. Evi Fordinálovej, CSc.