Smäd

(Pomník Jána Hollého)

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Na mesto ticho popršiava,
na vinohrady, polia, na bory.
Za nimi tvoja múdra hlava
si s dažďom šeptom hovorí
aká je márna svetská sláva –
veď nič trvalé netvorí,
viac je, keď ticho popršiava
na vinohrady, polia, na bory.