Súzvuk?

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Od chvíle, ako som ťa stretla,
sa vo mne hudba ozvala –
vznešená, vzletná, plná svetla,
vábiaca k výškam, diaľavám …

Hudba je krásou nákazlivá,
príbuznú dušu rozchvie tiež.
Tajomnú silu v sebe skrýva …
Aj ty ju v sebe počuješ?

Razom v nej zmĺkne hrdosť, pýcha,
je počuteľná iba nám.

Len nech tá hudba neutícha
a dvíha duše k výšinám!