Tak si myslím, že zabúdame na rovnováhu

Na prahu nového roku, ku ktorému vzhliadame s nádejou, že bude lepší ako minulý, som dumala čo nám želať, keď už bolo všetko povedané. Ako tri oriešky pre Popolušku mi do nosa brnkol rozhovor s Luciou Bílou. V pozadí jej „spovede“ k akým hodnotám v živote doputovala, zaznel nápev piesne „Jsem šťastná, až to bolí“. Spojitosť na prvý pohľad nespojiteľného – pocitu šťastia a bolesti – mi v hlbokom súznení brnkla tento raz rovno o moju dušu.

Javí sa vám spojenie pocitu šťastia a bolesti nespojiteľné? Že ste to nikdy nezažili? Niektorí si azda vybavia obyčajné masáže, ktoré vyjadria to „tak to bolelo, až mi to robilo dobre“. Že nepatríte k masochistom? Tak, azda väčšina z nás zažila stav zamilovania, ktoré až bolestivo zviera útroby. Ach tak, to už je tak dávno, že už to nie je ani pravda(!) Možno si, teda, spomeniete na slzy šťastia i bolesti, keď prišlo na svet vaše dieťa. Ak som aj netrafila tú správnu situáciu, asi nikto nepoprie, že zažil slzy šťastia, ktoré až boleli.

Väčšinou náš svet vnímame lineárne, po povrchu, a nevidíme hlbšie a širšie súvislosti, v ktorých funguje. Preto sme asi ani nespozorovali, čo všetko si želáme v spojení „byť šťastný“. Za každú cenu sa snažíme byť šťastní, šťastnejší, dokonca najšťastnejší. Neprináša nám toto naháňanie sa za šťastím nakoniec aj bolesť? Bolesť, ktorá však už nie je súčasťou šťastia, avšak je veľkým šťastím, keď to pochopíme. Aj keď sa bolesť od šťastia niekedy oddelí, jedno bez druhého neexistuje.

Napadlo vám niekedy, že to funguje aj opačne? Že slzy smútku so sebou nesú i pocit šťastia. Uvedomujeme si ako často sa uhýbame bolesti a domysleli sme niekedy, čomu sa vlastne vyhýbame? Zároveň, takto možno dostávame odpoveď na otázku, prečo sme nešťastní. Bolesť je matka šťastia.

Šťastie a bolesť sú spojené nádoby, medzi ktorými funguje rovnováha hladín. Ani to najväčšie šťastie sa neobíde bez bolesti, či už pred ním, pri ňom alebo po ňom.

Preto želám nám všetkým v novom roku 2022 toľko šťastia, koľko si ho rozhodneme nadeliť a hlavne, koľko sami unesieme. A ak by sa zjavila prvá bolesť, aby sme za ňou našli i spomínané šťastie.

S úctou

ubolene šťastná alebo šťastne ubolená
Želmíra Macháčková