V zdravom tele zdravý duch

Už z  antického Grécka poznáme pojem kalokagatia, ktorý predstavoval ideál harmonického súladu a  vyváženosti fyzickej a  duševnej stránky človeka. Podstatou bolo, že rozvoj duševných schopností má byť harmonicky spojený s všestranným telesným rozvojom. A naopak.

MOZOG POTREBUJE POHYB

V  zdravom tele zdravý duch – povedal už niekedy na počiatku nášho letopočtu Juvenalis. Odvtedy sa stala táto múdrosť krédom mnohých telocvičných hnutí a platí stále. Vplyv fyzickej aktivity na mozog skúmajú vedci dlhodobo. Dnes vďaka tomu už napríklad vieme, že aeróbna aktivita (ako beh, bicyklovanie a pod.) má vplyv na hipokampus, čo je časť mozgu, ktorá kontroluje učenie a pamäť. Pri skúmaní detí, dospelých aj seniorov vedci zistili, že hipokampus je tým vyvinutejší, čím je človek v lepšej kondícii.

ZAČAŤ TREBA U RODIČOV

Je nepopierateľné, že deti dnes trávia veľkú časť svojho času pred displejmi a monitormi. Z istého hľadiska je to akceptovateľné, ak majú aj dostatok pohybu. Lenže dostatok pohybu nebudú mať nikdy, ak pohybové vzory neuvidia u svojich rodičov. Ak chceme, aby deti boli šikovnejšie, musia sa hýbať a hýbať sa budú vtedy, keď sa šport stane samozrejmou dennou súčasťou staršej generácie všeobecne. Isteže treba tento problém riešiť individuálne, každý u seba, no súvisí to i  s  dostatočnými podmienkami pre šport v meste.

AKO JE TO U NÁS DOMA?

Aby sme si mohli urobiť ucelenejší obraz, položili sme predstaviteľom viacerých miestnych športových klubov štyri rovnaké otázky:

  1. Má váš športový klub problém získať nových členov alebo je o športovanie veľký záujem? Je situácia v porovnaní so situáciou povedzme pred 10 rokmi lepšia alebo horšia?
  2. Čo je najväčším problémom, ktorý váš športový klub rieši?
  3. V Skalici sa pripravuje výstavba novej športovej haly. Čo by ste od nej očakávali; aké by mala mať parametre, aby ste ju mohli využívať aj pri vašej športovej aktivite?
  4. Sú podľa vás dnešní mladí ľudia skôr športovo založení, alebo sa hýbu málo?

Miroslav Lipovský, manažér MHKM Skalica (hokej mládež)

1. MHKM sa snaží získať nových členov každý rok. Detí príde celkom slušný počet, ale vo vyšších ročníkoch ich ubúda. Príčinami sa musíme zaoberať a hľadať riešenia, ako tomu zabrániť. O  športovanie určite záujem je, ale veľkým by som ho nenazval. Pred 10 rokmi to bolo podobné, ako je tomu dnes. Porovnanie je však zaujímavé so situáciou spred dvoch desaťročí, kedy bolo diametrálne odlišné množstvo športových klubov. Logicky z  toho vyplýva, že v jednotlivých kluboch bolo viacej detí, ako je dnes. Samozrejme, ovplyvňuje to aj demografia. No v tom období deti športovali aj všade na ulici, čo dnes chýba.

2. Musíme riešiť ani nie nejaký väčší problém, skôr množstvo tém. Dosť častou je nespokojnosť niektorých rodičov. Tá je niekedy namieste, ale veľakrát sa rieši z  ich strany impulzívne.

3. Že sa postaví športová hala, je samozrejme dobrá správa. Verím, že sa budú budovať aj ďalšie športoviská. Ako som už spomínal, v  minulosti deti športovali na ulici, hrali rôzne hry. Dnes im tú ulicu musí spoločnosť suplovať a dá sa to práve budovaním športovísk, aby mali športové kluby kde pôsobiť. Športová hala by mala byť postavená tak, aby ju mohlo využívať čo najviac športových klubov.

4. Mladí ľudia dnes sú skôr športovo založení, no hýbu sa málo. Samozrejme, nie všetci.

Ľuboš Lím, generálny manažér MFK Skalica (futbal)

1. Porovnanie so situáciou spred 10 rokov nie je ani celkom možné, pretože situácia a zámery klubu sú diametrálne odlišné. Počet členov klubu odvtedy vzrástol viac než päťnásobne. So získavaním nových členov súvisí problém vzhľadom k  potrebnému počtu detí, aby sme naplnili všetky kategórie. Za zvýšeného úsilia a  samozrejme finančných prostriedkov sa nám to však ako-tak zatiaľ darí.

2. Pri súčasnom rozvoji futbalového klubu a náraste počtu mládežníckych kategórií a  členov máme momentálne 250 členov vo veku od 6 do 19 rokov a  A-tím mužov. Z  toho plynie, že naším najväčším problémom je zabezpečiť dostatok tréningových plôch. Musíme preto využívať v lete ihriská a v zime telocvične aj v blízkom okolí (Popudinské Močidlany, Kopčany, Rohatec, Ratíškovice, Holíč). O to viac sme sa potešili zámeru mesta, že chce postaviť multifunkčnú halu, kde by sme mohli získať priestory pre trénovanie.

3. Ako bolo prezentované, tak bude multifunkčná a  použiteľná pre väčšinu športov a  tiež verejnosť. Tým, že sa bude nachádzať v  športovom komplexe v blízkosti futbalového štadióna, je to pre náš klub veľmi zaujímavá možnosť rozšírenia tréningových priestorov, poprípade možnosť organizovania halových mládežníckych turnajov.

4. Mladí ľudia sa naozaj hýbu veľmi málo. Preto začíname s deťmi v prípravkách od 5-6 rokov, aby sme ich naučili pravidelnému pohybu, správnej koordinácii. Kedysi sme vyrastali na ulici, neustále sme sa hýbali, súťažili sme dennodenne v rôznych športoch a  prirodzene sme sa pohybovo vyvíjali. To nás predurčovalo ísť už do jednotlivých športových klubov, kde sme ďalej napredovali. Mobily sú dnes veľkou pomocou, ale zároveň obrovskou prekážkou pre dnešné deti, ktoré trávia v ich spoločnosti väčšinu času. Samozrejme, pasívne.

Pavol Bolebruch, predseda HbK Skalica (hokejbal)

1. Pred desiatimi rokmi bola naša členská základňa širšia asi o  20  %. Momentálne má náš klub 176 členov od 14 do 45 rokov, čo vygenerovalo až 10  mužstiev v našej mestskej lige. Na druhej strane, úroveň a  kvalita tých najlepších, ktorí nás reprezentujú v Slovenskej hokejbalovej extralige mužov, sa vypracovala –  tímovo na majstra Slovenskej republiky v  predošlej sezóne 2016/2017 (v  predošlých sezónach 2x druhé miesto a 2x tretie miesto). Individuálne máme až troch aktuálnych a piatich predošlých majstrov sveta za Slovensko.

2. Naším problémom na riešenie je obligátne zháňanie financií pre pokrytie nákladov extraligového mužstva mužov. Aj napriek tomu, že sme amatérsky šport a  žiaden hráč alebo funkcionár u nás nepoberá finančné ohodnotenie, naše nevyhnutné náklady sú 10 – 12 000 € na sezónu. V  posledných rokoch sme riešili až havarijný stav povrchu ihriska, ktorý sa nám ale podarilo s pomocou mesta Skalica koncom roka 2017 zrekonštruovať.

3. Ako klub športovú halu vítame a myslíme si, že bude veľkým prínosom pre halové športy, ktoré v Skalici zatiaľ nemajú dostatočné a  adekvátne zázemie. Pre nás hala znamená možnosť tréningového a  zápasového procesu v  nepriazni počasia a  vo viac-menej profesionálnom zázemí pri vyvrcholení sezóny, ako aj možnosť zorganizovať výnimočné podujatia typu medzinárodných zápasov či turnajov na profesionálnej úrovni. Ihrisko by malo byť klasické hokejové s  mantinelmi a  plexisklami, rozmerovo 54-56  x  26  m. Podlaha by mohla byť aj s  klasickým lešteným betónom alebo nejaký univerzálny športový plastový povrch vhodný na hokejbal resp., aby ho strieľanie hokejkou nerozbilo…

4. Osobne si myslím, že nároky na prostredie, zázemie a  prístup dnešných mladých sú vyššie, ako boli tie naše. Keby sme však ponúkli niečo také, ako je prezentovaná spomínaná multifunkčná športová hala a s adekvátnou ponukou súčasnosti, potom by nebol problém pritiahnuť viac mladých k  športovaniu, aj keď iba amatérskemu alebo voľnočasovému.

Tomáš Masaryk, predseda FBC Skalica (florbal)

1. Náš klub bol založený pred piatimi rokmi, takže nemôžeme porovnávať dekády. Začínali sme len s  kategóriou mužov a nepriberali sme nových členov. Už po prvej sezóne sa však klub rozhodol otvoriť mládežnícke kategórie, ktoré fungujú štyri roky. Nábor bol robený na základných školách, kde sme sa snažili oslovovať hlavne deti vo veku od 6 – 8 rokov, aby sme si postupne budovali hráčsku základňu. To sa nám i darí. Noví členovia dnes postupne pribúdajú aj počas sezóny a my s radosťou nových nádejných florbalistov prijímame.

2. Aktuálne najväčším problémom sú financie a  problém s  halou pre staršie kategórie, kedy musíme chodiť hrávať florbal do Dubňan. Podpora športu by mala byť výraznejšia, aby sme dokázali ponúkať hráčom lepšie podmienky pre ich rozvoj.

3. Myslím, že charakteristika haly by mala byť v prvom rade pre športy ako je florbal, volejbal, basketbal a ďalšie halové športy fungujúce v  Skalici. Myslím si, že tieto športy by mali mať prioritu, aby si aj ony vybudovali vlastné zázemie v novej hale, ak to podmienky dovolia. Hokej aj futbal svoje zázemie majú.

4. Súčasnosť nám jednoznačne ukazuje, že mladí ľudia sa hýbu málo. V tejto dobe uprednostňujú deti skôr počítače a ďalšie technické „aktivity“. Pred pár rokmi sme vídali deti hrávať vonku futbal, hokej a  ďalšie detské hry. To sa už dnes vidí veľmi málo. Preto by som rád uvítal väčšie zainteresovanie rodičov k  nutnosti viesť svoje deti k športu.

Roman Špaček, riaditeľ VK Skalica (volejbal)

1. Náš športový klub VK Skalica má za posledných 10 rokov nárast členov, čo nás teší. To sa týka mládeže aj dospelých, ktorí volejbal robia rekreačne.

2. Najväčším problémom pre nás, ako halový šport, sú priestory. Telocvične na ZŠ sú nevyhovujúce a ako jediný z tradičných športov v Skalici musíme platiť za jediné vhodné priestory na zdravotníckej škole. A  tak sú naším problémom samozrejme aj financie.

3. Čo sa týka multifunkčnej haly, určite by mala slúžiť na športové vyžitie predovšetkým pre halové športy. Volejbal má pre porovnanie sezónu od septembra do mája. Samozrejme je pre nás dôležité aj to, či kluby budú za využitie platiť a koľko.

4. Dnešní mladí ľudia sa hýbu málo a je to dobou a prístupom rodičov.

Viera Miklášová, starostka TJ Sokol Skalica

1. Dnes, pri takom veľkom náraste súkromných fit centier, sa do našej TJ získavajú noví členovia oveľa ťažšie. Snažíme sa ponúknuť také druhy cvičení, ktoré by ženy (pretože muži veľmi záujem nemajú) upútali. Je pravda, že napr. športová gymnastika veľa detí mať nemôže. Je to náročný šport. Ale zasa stolný tenis je u detí obľúbený stále viac. Aby som si nepohnevala mužov, tak tí sa zapájajú hlavne do turistických výletov.

2. Najväčší problém, ktorý riešime, súvisí s  odpoveďou na prvú otázku. Okrem toho je ďalším problémom priestor na uloženie náradia na športovú gymnastiku. ZŠ Vajanského nám síce poskytla priestory, ale tie sú veľmi obmedzené a potrebovali by sme ďalšie náradie, pretože dievčatká sa posúvajú vo výkonnosti a stávajúce náradie už nestačí.

3. Športová hala, ktorá sa pripravuje, pre nás nemá žiadnu výhodu. Ja som si predstavovala, že tam bude, tak ako aj v  iných halách, priestor, kde by sme mohli trénovať a mali priestor na uloženie náradia. A tento problém pripravovaná športová hala nerieši.

4. Mladí ľudia dnes majú iné priority ako šport, a preto je toho pohybu oveľa menej. Pritom len v  Skalici je pre športovanie ponuka dostatočne široká a  mesto to podporuje. Záujem je však väčšinou len o lukratívne športy.