Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí čitatelia,
na tomto mieste zvykneme klásť otázky občanov pani primátorke i našim poslancom a zverejňovať ich odpovede. V čase, keď sme plánovali zástupcom mesta poslať otázku na tento mesiac, spustili sa štátne restriktívne opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky proti koronavírusu a u každého z nás vyvstali priority. V tejto situácii sme sa rozhodli otázky neklásť, aby mohli všetci svoj čas venovať priorite číslo jeden, teda, zabezpečiť ochranu zdravia pre seba, svoju rodinu, či blízkych a, samozrejme, aj občanov mesta. Všetci potrebujeme predovšetkým informácie, bezpečnostné pomôcky a nádej.

Ďakujeme za pochopenie!

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

MIERNA Anna
X
BARÁT Ľudovít
X
BUČKOVÁ Ľubica
X
HANZALÍKOVÁ Veronika
X
HERTL Adrián
X
HORŇÁK Miroslav
X
HORŇÁK Vladislav
X
CHOVANCOVÁ Katarína
X
KADLEČÍK František
X
KOJŠ Martin
X
KOŠÍK Peter
X
LIPOVSKÝ Miroslav
X
OZÁBALOVÁ Anna
X
PAGÁČ Peter
X
PÁLFFY Žigmund
X
RANGL Erik
X
REKOŠOVÁ Jana
X
ROMAN Milan
X
SKÁLA Jozef
X
ŠANTAVÝ Rudolf
X