Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí Skaličania,

na tomto mieste dnes nenájdete svoju obľúbenú rubriku, v ktorej kladieme vaše otázky poslancom mestského zastupiteľstva. Bol čas dovoleniek, tak priznávame, že bol čas na oddych, ktorý sme všetci potrebovali. Okrem toho v tomto čase prebehlo aj mimoriadne zasadanie MsZ a nechali sme poslancov v kľude pracovať.

Tešíme sa už teraz na vaše nové témy, otázky a príspevky.

MIERNA Anna
BARÁT Ľudovít
BUČKOVÁ Ľubica
HANZALÍKOVÁ Veronika
HERTL Adrián
HORŇÁK Miroslav
HORŇÁK Vladislav
CHOVANCOVÁ Katarína
KADLEČÍK František
KOJŠ Martin
KOŠÍK Peter
LIPOVSKÝ Miroslav
OZÁBALOVÁ Anna
PAGÁČ Peter
PÁLFFY Žigmund
RANGL Erik
REKOŠOVÁ Jana
ROMAN Milan
SKÁLA Jozef
ŠANTAVÝ Rudolf