Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vítame vás vo funkcii primátorky a poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2022. Do nového pôsobenia v mestskom zastupiteľstve vám želáme veľa energie a elánu, aby vás neopúšťali ani v najťažších chvíľach, pretože prídu i také. Doteraz vždy prišli. Želáme vám veľa trpezlivosti, nápadov a múdrych rozhodnutí, pretože vaša práca je veľmi dôležitá pre všetkých občanov nášho mesta.

Od tejto chvíle nezáleží na tom, koľko hlasov kto získal, pretože vaša zodpovednosť za rozhodnutia je úplne rovnaká. Boli ste zvolení a stávate sa zástupcami nás, všetkých občanov mesta Skalica. Ako v každom vzťahu, i tu je však potrebná vzájomná komunikácia. Tak, ako zástupcom v minulom volebnom období, i vám budeme klásť otázky občanov. Poprosíme vás o jednoznačnú odpoveď, podobne, ako to býva pri hlasovaní na zasadaní MsZ. Pretože nás zaujímajú jednoznačné postoje vás všetkých (nielen niektorých z vás dvadsiatich), zvolili sme túto formu ankety. Samozrejme však veľmi uvítame i vaše názory, ktoré zapracujeme do sprievodného článku.

Na začiatku našej spolupráce vás prosíme o vašu fotografiu (do nasledujúceho čísla Obzoru, uzávierka 17. 12. 2018). Teraz ešte bez otázky a žiadanej odpovede, avšak tešíme sa na spoluprácu v novom roku a vlastne v nasledujúcich štyroch. Teraz vám predovšetkým želáme, aby ste prežili vianočné sviatky v pokoji a pohode v kruhu najbližších.

 

MIERNA
Anna
BARÁT
Ľudovít
BUČKOVÁ
Ľubica
HANZALÍKOVÁ
Veronika
HERTL
Adrián
HORŇÁK
Miroslav
HORŇÁK
Vladislav
CHOVANCOVÁ
Katarína
KADLEČÍK
František
KOJŠ
Martin
KOŠÍK
Peter
LIPOVSKÝ
Miroslav
OZÁBALOVÁ
Anna
PAGÁČ
Peter
PÁLFFY
Žigmund
RANGL
Erik
REKOŠOVÁ
Jana
ROMAN
Milan
SKÁLA
Jozef
ŠANTAVÝ
Rudolf