Vážení poslanci

Dňa 14. marca 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo územný plán, ktorého súčasťou sú aj plánované dopravné komunikácie D3-Vážnická cesta a  D2-prípojka. Stalo sa tak napriek snahe občianskej iniciatívy vyňať z  plánu ÚPN komunikáciu D2, čo by zaručilo, že budovanie komunikácií, pripojených k obchvatu začne hornou trasou D3. V  celej situácii je potešujúci postoj niektorých poslancov, že zámerom je vybudovať dopravnú komunikáciu D3 (Vážnická cesta) ako prvú. Neskôr realizovanú cestu D2 cez Krivé Kúty by chránila značka, zakazujúca prejazd dopravy nad 3,5 tony. Vyzerá to tak, že dobrá vôľa pre toto riešenie je. A  v  tejto chvíli tomu veríme, všetko však vždy závisí od hlasovania poslancov mestského zastupiteľstva.

Preto vás, v  mene občanov mesta, prosíme o  odpoveď na dve zásadné otázky:

Otázka č.1

Súhlasíte, aby sa ako prvá vybudovala „D3-Vážnická cesta – severný obchvat Skalice“ ešte pred „prípojkou D2“?

Otázka  č.2

Budete vybudovanie „D3-Vážnická cesta – severný obchvat Skalice“ presadzovať ešte v tomto volebnom období?

Odpoveď: ÁNO / NIE / NEVIEM

VYSVETLIVKY:
0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

BARÁT Ľudovít
0
BARTOŠ Peter
0
ČUNDERLÍK Juraj
0
CHOVANEC Stanislav
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
ÁNO / ÁNO
KOŠÍK Ľudovít
ÁNO / ÁNO
KOŠÍK Peter
0
KRIVSKÝ Dušan
0
OZÁBALOVÁ Anna
ÁNO / ÁNO
PAGÁČ Peter
0
REKOŠOVÁ Jana
0
ROMAN Milan
ÁNO / ÁNO
SRHOLEC Michal
0
ŠANTAVÝ Rudolf
0
ŠPAČEK Roman
ÁNO / ÁNO
ŠTEFANEC František
NIE / ÁNO
TISOŇ Lukáš
0
TÓTH Alexander
0
VIDOVIČ Daniel
ÁNO / ÁNO

 

 

Milí Skaličania, zaujíma vás dajaká téma alebo máte otázku na poslancov? Podnety môžete zasielať na adresu redakcie skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Ďakujeme!