Zo školy znejú Boomwhackers

Foto: ZŠ Vajanského

22. novembra slávia hudobníci sviatok svojej patrónky sv. Cecílie. Už to dokazuje, že hudba má v živote ľudí svoju vážnosť. A nielen vážna. Hudba zastáva v našom živote zvláštne miesto a pravdepodobne nie je človeka, ktorý by sa jej chcel navždy vzdať, nemá k nej žiadny vzťah alebo ju vyslovene nemá rád. Hudba pokrýva obrovské pole komponovaných zvukov rovnako nepreberného množstva hudobných štýlov. A nemusia byť vydávané len nástrojmi. Aj hlas je nástroj a kto sa započúva do gregoriánskych chorálov, piesní Bobbyho McFerrina, Pentatonix, či Fragile, určite o tom nezapochybuje.

A kto počul bicie Johna Bonhama, či víťaza posledného ročníka súťaže bubeníkov Guitar Center’s Drum Marka Pacpaco alebo hoci len ľudových arabských hráčov na rámové bubny, verí, že rytmus je úžasný aj sám o sebe. Jedným z najjednoduchších bicích nástrojov sú boomwhackers, ktoré sú dnes už súčasťou vyučovania na skalickej základnej škole na Vajanského ulici.


NOVÝ ZVUK HUDBY

Boomwhackers sú ústredným bodom, okolo ktorého sa točí táto téma, bolo by, teda, slušné predstaviť o čo ide. Všetko je vysvetlené v samotnom pomenovaní – boom znamená rozmach, šírenie, whacker označuje toho kto bije, udiera. Tieto obľúbené perkusné (bicie) nástroje sú vlastne jednoduché rúrky, vyrobené z plastu. Ich odlišná veľkosť zapríčiňuje, že zvuk každej zodpovedá určitému tónu, ktorý označuje rozdielna farebnosť. Deťom však hlavne poskytujú možnosť zahrať si akúkoľvek pesničku bez predchádzajúcich znalostí z oblasti hudobnej teórie, bez toho, že by poznali noty a preto tieto hudobné pomôcky dávajú aj hudobným laikom pocit vyniknúť a prinášajú radosť z hudby a vlastného hudobného prejavu.


SIAHNUŤ SI NA ZVUK

Boomwhackers sa vo svete už bežne vo výučbe používajú, na Slovensku sú skôr novinkou. Do výučby hudobnej výchovy na základnej škole sú zaradené preto, lebo žiaci si pri nich môžu na vlastnej koži vyskúšať zážitok z hudby a hravým a nenásilným spôsobom pritom rozvíjať aj svoje senzomotorické zručnosti a kreativitu. Naša inakosť tkvie v tom, že hudobná výchova je viac poňatá prakticky ako teoreticky. Zásadnou zmenou je, že na hodinách hudobnej výchovy nesedia žiaci v triede v klasických laviciach, ale fungujú v špeciálnej učebni v polkruhu.

Toto vyučovanie by im malo prinášať radosť z hudby, radosť z vlastného hudobného prejavu, dať im pocit výnimočnosti a zdravého sebavedomia. V zahraničných filmoch zo školského prostredia je často vidieť detské orchestre, ktoré v závere vystupujú na nejakej akadémii. Podmienky slovenského školstva však nemožno veľmi porovnávať so zahraničím, kde deťom škola zabezpečí hudobné nástroje, ktorých cena sa často pohybuje minimálne v stovkách eur. Podstata je však v spoločnom muzicírovaní, kde to funguje v zapojení všetkých prítomných spolu, naraz a vo vnímaní hudby samotnej.


K ČOMU JE NÁM HUDBA

Hudba vždy bola a je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života a jej vplyv na človeka je nepopierateľný. Inak tomu nie je ani u detí. Im však nepomáha prestať myslieť na starosti, ale pomáha im s učením a spracovávať rôzne informácie. Tiež im pomáha zvládať rôzne emócie, rozvíja ich kreativitu a psychomotorickú aktivitu a formuje celú osobnosť. Napokon, žiaci 5. až 7. ročníka, ktorých sme sa na to opýtali, sa jednohlasne zhodli, že pre nich hudba znamená len to pozitívne.

Na otázku, či je hudba v našom živote dôležitá, odpovedali, že „bez hudby by to tu bolo smutné; sme vďaka nej šťastnejší; zlepšuje náladu; inak by bola na svete nuda; pretože je jedinečná; keď sme smutní, tak nás rozveselí a keď sme znechutení, zlepší nám náladu; odbúrava stres a pracuje sa pri nej rýchlejšie; pretože hráme na hudobný nástroj a je to zábavné využitie času; lebo cez hudbu prejavujeme svoje pocity; motivuje nás; svet bez hudby by bol pochmúrny a tichý; nemali by sme hudobnú…“


HUDOBNÁ VÝCHOVA INAK

Hudobná výchova na základných školách všeobecne trpí tým, že k nej spoločnosť pristupuje ako k predmetu, ktorý nie je dôležitý. Býva vnímaná skôr ako hra, ako oddychový predmet v rámci dňa. Aby sa mohla zmeniť, musela by na ňu najskôr spoločnosť zmeniť názor. Výučba hudobnej výchovy máva tendenciu ostať roky rovnaká a obsahuje príliš veľa teoretických poznatkov. Príklady zo zahraničia pritom poukazujú na výhody, ktoré môže priniesť zapojenie nových trendov, pomôcok a technológií aj do hudobnej výchovy. Žijeme v interaktívnom svete a rozvíjajúce sa osobnosti žiakov si potrebujú a túžia na všetko siahnuť. A hudba nie je výnimkou.

Mgr. Eva Sládková,
učiteľka hudobnej výchovy


Žiakom školy sme položili ešte niekoľko ďalších otázok o ich vzťahu k hudbe:

  • Aký je rozdiel medzi zvukom a hudbou? Je napríklad krásny zvuk zvona hudba?
  • Hráš na nejaký hudobný nástroj?
  • Aký poznáš najpodivuhodnejší hudobný nástroj?
  • Kto je tvoj obľúbený a obdivovaný hudobník?
  • Akú hudbu počúvaš najčastejšie?

Hudba je pekný zvuk, ale zvuk je iba napríklad štrkot kľúčov. Pre nás nie je zvuk zvona hudba. Hráme na husle a najpodivuhodnejšie hudobné nástroje sú okarína a čembalo. Počúvame rôznu hudbu, nemáme vyhranený štýl. Obdivovaný hudobník? Wolfgang Amadeus Mozart.
A. Blahová, K. Papánková, 5. A 

Hudba je pre mňa spievanie, nie nejaký buchot. Ani zvuk zvona nie je hudba. V minulosti som hrala na hudobný nástroj a najviac obdivujem harfu. Najčastejšie počúvam pop-music, hlavne Bena Cristovao a Shawn Mendesa.
K. Burešová, 5. D

Hudba je niečo viac ako len zvuk. Je to zvuk konkrétneho nástroja, a áno napríklad aj zvona. Hrám na keyboard a môj obľúbený hudobník je môj pán učiteľ na keyboard. Najpodivuhodnejším nástrojom je pre mňa boomwhackers-farebné rúry.
L. Schillerová, 5. D

Hudba sa spieva a zvuk je rozprávanie. Zvuk nie je hudba. Sám na žiadny hudobný nástroj nehrám, no najpodivuhodnejší nástroj, ktorý poznám je triangel. Najčastejšie počúvam modernú hudbu a remix a mojim obľúbeným hudobníkom je Alan Walker.
P. Macejka, 5. D

Zvuk je, keď spadne pero na zem a hudba je spev so zvukom. Nie, nehrám na hudobný nástroj, ale najpodivuhodnejší nástroj, ktorý poznám je farebná rúra (boomwhackers). Najčastejšie počúvam Queen a môj obľúbený a obdivovaný hudobník je Freddie Mercury.
M. Kolínek, 5. D

Zvuk je buchot a hudba je niečo pekné, čo lahodí nášmu uchu. Zvuk zvona nie je hudba, lebo hudba je krajšia. Hráme na ukulele, najpodivuhodnejší hudobný nástroj sú boomwhackers. Obľúbený a obdivovaný hudobník? Sima a Billie Eilish. Najčastejšie počúvame modernú hudbu (xanny).
M. Oláhová, K. Špačková, 5. D

Zvuky môžu byť krásne, ako napríklad zvuk zvona, ale hudba je hudba. Nehrám na žiadny hudobný nástroj, ale veľmi sa mi páči klavír a najpodivuhodnejší nástroj je lesný roh. Počúvam rôzne druhy hudby, mám rád všetky štýly. Moji najobľúbenejší interpreti sú určite Karel Gott a Helena Vondráčková.
M. Špaček, 6. A

Zvuky môžu vydávať aj zvieratá, ale hudbu vydávajú hudobné nástroje. Nie, nehráme na žiadny hudobný nástroj, ale chceli by sme hrať na flaute. Pre nás sú najpodivuhodnejšími nástrojmi organ a boomwhackers. Najčastejšie počúvame pop a rap a náš najobľúbenejší spevák je Kali.
A. Mokrohájska, T. Krasňanská, 5. A

Foto: ZŠ Vajanského

Hudba má tempo, melódiu, a zvuk je niečo, čo počujeme, napríklad buchnutie do stola. Hráme na klavír a gitaru, najpodivuhodnejšie sú lesný roh a boomwhackers. Najčastejšie počúvame dubstep a našim obdivovaným hudobníkom je Karel Gott.
M. Kračmer, O. Formánek, 6. A

Zvuk je krátky a hudba dlhšia. Podľa zvuku môžeme vytvoriť melódiu do hudby. Áno, zvuk zvona je podľa nás hudba. Najpodivuhodnejšími nástrojmi sú rumba gule a boomwhackers. Najčastejšie počúvame modernú hudbu, najmä Eda Sheerana a Jonasa Blue.
L. Hazlingerová, K. Voglová, 6. A

Hudba má viac vlastností, napríklad rytmus, melódiu atď., a zvuk ich nemá. Hrám na gitaru a najpodivuhodnejší hudobný nástroj sú pre mňa gajdy. Počúvam väčšinou slovenský hip-hop a rap, no môj obľúbený a obdivovaný hudobník je Karel Gott.
T. Lukáč, 6. B

Zvuk je nejaký tón, kdežto hudba má melódiu a preto zvuk zvona nie je hudba. Nehrám na žiadny hudobný nástroj, ale chcela by som. Najpodivuhodnejšie sú pre mňa organ a boomwhackers. Počúvam skoro všetko, nemám nejaký obľúbený štýl hudby. Moja obľúbená speváčka je Halsey.
B. Danielová, 6. B

Zvuk je efekt, ktorý je súčasťou každodenného života a hudba sú zvuky, pri ktorých používame nástroje. Podľa nás je zvuk zvona hudba. Hráme na ukulele, najpodivuhodnejší hudobný nástroj je ozembuch. Najčastejšie počúvame Armina van Buren, ale najobľúbenejší je Karel Gott.
V. Černáček, T. Firko, 6. B

Krásne zvuky môžu vytvárať súvislý celok, teda, hudbu. V minulosti som hrala na klavír. Niektoré nástroje sú podivuhodné, ale všetky sú krásne … Najčastejšie počúvam populárne piesne, hlavne Billie Eilish.
K. Matúšová, 7. B

Pre mňa je hudba len tá, ktorá sa hrá na hudobných nástrojoch alebo spieva. Len zvuk niečoho nestačí, to nie je hudba. Nehrám na nijaký hudobný nástroj, no všetky nástroje sú krásne. Počúvam modernú hudbu, no nemám obdivovaného hudobníka.
M. Vatlavicová, 7. B

Zvuky sú všetko okolo nás, čo počujeme, a hudbu tvorí viacero zvukov. Hráme na gitaru a trochu na klavír a za najpodivuhodnejšie nástroje považujeme ukulele a citaru. Počúvame modernú hudbu a našimi najobľúbenejšími hudobníkmi sú Ed Sheeran a Lady Gaga.
K. Petrovičová, H. Kojšová, 7. B