Zaujalo nás

Zo Skalice do Mexika

V septembri 2021 sa konali v mexickom Durangu volejbalové majstrovstvá sveta kadetiek do osemnásť rokov. V slovenskej zostave nastúpila aj Skaličanka Ema Štermenská. Pred desiatimi rokmi vkročila s mamou do sveta volejbalu ako predprípravkárka vo Volejbalovom klube Skalica. Písal sa […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Svätoplukova

Svätopluk (okolo r. 830 – 894) bol od päťdesiatych rokov 9. storočia kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva a Rastislavovým spoluvládcom a od roku 871 do roku 894 tretím a najvýznamnejším panovníkom, kráľom Veľkej Moravy. Pochádzal z rodu Mojmírovcov. Bol synovcom kniežaťa Rastislava. Keď Svätopluk roku 870 odtrhol územie Nitrianska od Rastislavovej ríše, Rastislav ho […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. novembra 1865

Na zadnej strane tohto čísla je titulná strana Obzoru z novembra 1965. Ešte to v ňom nie je, ale v Uhorsku sa medzi 10. novembrom a 11. decembrom 1865 konali parlamentné voľby. Väčšinu kresiel získala Deákova strana. Pre nás nič dobré… Ale! – 13. novembra sa v Bridgeporte […]