Bezo mňa?

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Do vlajúcich vlasov a na ramienka brezy
zleteli oddýchnuť si hviezdy cez veterné diale,
nebu a Zeme na pomedzí.

Sestričky, vezmete ma so sebou, keď pôjdete zas ďalej
po dlhej zimnej Božej magistrále?