Zabijački

Taková domácí, sedlácká zabijačka, to bilo neco! Zabijávalo sa pred Vánocama alebo ve fašank a na svaďbi.

Pokát si dobre mjerkuju, tak skoro f každém domje, okrem tich «panskích», sa chovalo jedno-dvje prasátka alebo si kúpili už vikrmené. Na zabijačku a na karminu sme sa ťešili šecí. Ďecka, mlaďí aj dospjelí. Bila to príležitosť, abi sa roďina a blízkí známí zešli.

Jak si spomínám, mi sme mívali doma prasátko každí rok. Tak v septembri sme kúpili cecáka – malé prasítko a ket ho postrašili dvá Mikuláši, tak za nejakích 12-15 mjesícú sa zabilo. Okrem našej zabijački sme choďili aj k roďiňe. Najviec teťičce Marce. Bívali na majíri na Skali, teda, na Strážňickej ulici. Mívali aj inší statek a pjekné koňe. Stríc Štefan a stareček Jozef bili hlavňí masári. Ostatňí chlapi pomahali venku pri koriťe, ženi f kuchiňi a mi ďecka sme obsmŕdali fšadi. Až zevrela f kotloch voda, prasa sa zabilo a ostatňí uš išlo podlá potrebi. Chiťenú kréf teťička usmažila na cibuli a to bilo prvňí ídlo s chlebem a kiselím oharkem. Dúležité bilo prasa porádňe oparit a odrat s chlupú. Zebral sem s kuchiňe malí nožík a išel sem škrábat prasa také. Núš sem mjel tupí a stríc Štefan mi rekli, že mi ho mosá zakalit. Dal sem im ho do ruki a oňi na moje veliké prekvapeňí ho strčili prasaťi do riťi a já sem sa rozplakal a utékel sa žalovať mamje do kuchiňe. Nevím, čí bil núš ostrejší, rači sem to neproboval. Jedlo sa až večér, až bilo fšecko hotové. Obarová poléfka, itrňíčki, jelita, pečené maso a moselo bit uvarené zabijačkové kiselé zelé. To bila karmina. Došli aj takí, co na zabijačce nebili, ale bili pozvaňí, abi sa roďina utužovala.

Maminka spomínala, že k našim starečkom Kadlečíkom choďil na karmini aj Dr. Pavel Blaho s manželkú. Oňi bili švagri, lebo starečkúf bratr František mjel za ženu dochtorovú sestru Aňičku. Po karmiňe im starenka nachistala víslušku a išli dom. Vísluški sa dávali aj súsedom, známím a roďiňe. Tenkrát nebili mrazňički a tak si ludé dávali jeden druhému, potom im to vráťili a nekedi sa aj domlúvili, kedi gdo bude zabijat, abi to nebilo naráz. Neco masa sa upečené zalélo do sádla, neco zaúďilo a gdo mohel, tak uložil aj do ledovňe pod Kalváriju.

U nás zabijávali jak hlavňí masári – stríc Štefan Kučera a stareček Kadlečík. Neskúr, to uš sem bil dospjelí, bili jednak profesňí masári a jednak náturisťi. Z masárú spomenu aspoň obchodňíkú – to bili Hokinek, Plhal, Bellay, Gerža a Tomík. Mockrát nám zabijal masár Laďa Hodáň z Holíča. Šikovní, a vjeďel fšecko porichtovat podlá chuťi našej mami. Neskúr sem sa naučil fšecki roboti kolem zabijački já a moc rokú sem zabijal doma, ale aj kamarádom. Pochvalovali si a volali mja aj vieckrát zasebú.

Škoda, že dneskaj sa v domoch zabijá málo. Fšecko dostanete kúpit, aj bez starosťí a bez roboti. Ale to hlavňí, že sa ludé stretnú, roďini sa udržujú, to chibuje. No, ale to uš ináč nebude.