Daniel Lichard by mal 210 rokov

Foto: Stano Belan

17. januára 1812 sa v Slovenskej Ľupči, v rodine evanjelického farára, narodil Daniel Gabriel Lichard, ktorý sa neskôr stal súčasťou slovenskej, a predovšetkým skalickej histórie. Zúčastnil sa politického zápasu o národnú a spoločenskú emancipáciu Slovákov v revolúcii 1848-49. 20. marca 1849 bol účastníkom slovenskej delegácie k cisárovi Františkovi Jozefovi I.

Pamätník Daniela G. Licharda v Skalici od Ladislava Šalouna
Zdroj: internet

Bol popredným slovenským spisovateľom, učiteľom, prvým slovenským profesionálnym novinárom, vydavateľom, jedným zo zakladateľov slovenskej odbornej terminológie a jednou z najväčších osobností svojej doby. Napísal približne päť tisíc článkov. Jeho dielo predstavuje 13 veľkých a 35 menších kníh, 35 ročníkov časopiseckých vydaní a nesčíselné množstvo drobných prác.

Lichardova stolička z obdobia úradovania Pomocnej pokladnice v Skalici, Foto: Stano Belan

Zomrel v Skalici 17. novembra 1882, takže v tomto roku si pripomenieme 140. výročie jeho úmrtia. Pochovaný je na tunajšom evanjelickom cintoríne. V Skalici je po ňom pomenovaná ulica. V tieni veže evanjelického kostola stojí jeho pomník od jedného z najvýznamnejších moderných českých sochárov Ladislava Šalouna.

Hrob D. G. Licharda v Skalici
Zdroj: epocha.sk

K odkazu jeho Obzoru sa hlási aj náš Skalický Obzor. S hrdosťou pokračujeme v jeho tradícii a pripomíname si originál ukážkami na zadnej strane vydania.

Redakcia