Gratulujeme prof. PhDr. Eve Fordinálovej, CSc. k významnému oceneniu

Foto: Viera Drahošová

Redakcia Skalického Obzoru gratuluje literárnej vedkyni, poetke a pre nás predovšetkým Skaličanke profesorke Eve Fordinálovej k Cene Fra Angelico. Ako jednej z troch osobností v oblasti slovesného umenia a jedinej žene spomedzi nominovaných jej ju 20. februára 2018 v Primaciálnom paláci v Bratislave udelila Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru. Je pre nás veľkou cťou, že pani profesorka Fordinálová je blízkym človekom a spolupracovníčkou Skalického Obzoru.