Kaleidoskop

FESTIVAL DETSKÝCH TALENTOV – 5. ročník | 29. 5. 2019
Archív: Radovan Blaha
FESTIVAL DETSKÝCH TALENTOV – 5. ročník | 29. 5. 2019
Archív: Radovan Blaha
FESTIVAL DETSKÝCH TALENTOV – 5. ročník | 29. 5. 2019
Archív: Radovan Blaha
FESTIVAL DETSKÝCH TALENTOV – 5. ročník | 29. 5. 2019
Archív: Radovan Blaha
FESTIVAL DETSKÝCH TALENTOV – 5. ročník | 29. 5. 2019
Archív: Radovan Blaha
FESTIVAL DETSKÝCH TALENTOV – 5. ročník | 29. 5. 2019
Archív: Radovan Blaha
NAJMLADŠIA ČITATEĽKA – rodina Mikušová | 15. 5. 2019
Foto: Adriana Mikušová
VIA HUMANA – maturanti | 1. 6. 2019
Archív: Via Humana
SCHAEFFLER DEŤOM MŠ HURBANOVA – Šašo Jaro u Sedmokrások | 7. 6. 2019
Archív: MŠ Hviezdoslavova
SKALICKÁ MESTSKÁ REČ – Uvítanie knihy | 13. 6. 2019
Foto: Ján Pardubský
SKALICKÁ MESTSKÁ REČ – Uvítanie knihy | 13. 6. 2019
Foto: Antonín Vrba
SKALICKÁ MESTSKÁ REČ – Uvítanie knihy | 13. 6. 2019
Foto: Miroslav Minďáš
SKALICKÁ MESTSKÁ REČ – Uvítanie knihy | 13. 6. 2019
Foto: Miroslav Minďáš
INDIÁNSKE LETO – Stretnutie MŠ skalického okresu | 12. 6. 2019
Archív: MŠ Skalica
INDIÁNSKE LETO – Stretnutie MŠ skalického okresu | 12. 6. 2019
Archív: MŠ Skalica
SPOMIENKA NA ANTONA SRHOLCA – Jezuitský kostol | 9. 6. 2019
Foto: Ján Pardubský
SPOMIENKA NA ANTONA SRHOLCA – Jezuitský kostol | 9. 6. 2019
Foto: Ján Pardubský
SPOMIENKA NA ANTONA SRHOLCA – Jezuitský kostol | 9. 6. 2019
Foto: Ján Pardubský
SPOMIENKA NA ANTONA SRHOLCA – Jezuitský kostol | 9. 6. 2019
Foto: Ján Pardubský
FAMILY DAY – Skalický golf | 15. 6. 2019
Archív: Soňa Postová
FAMILY DAY – Skalický golf | 15. 6. 2019
Archív: Soňa Postová