Rodičia deťom po šiestykrát

Foto: ZŠ Vajanského

V piatok 31. mája sa žiaci v ZŠ Vajanského vzdelávali pomocou zážitkov! V škole sa uskutočnil už 6. ročník podujatia Rodičia deťom. Je to skvelá oslava sviatku detí, kedy sa rodičia, starí rodičia, ale aj bývalí žiaci a priatelia školy menia na učiteľov. Učitelia školy sprevádzajú svojich žiakov na ceste nového poznania a nevšedných zážitkov. Posolstvom podujatia Rodičia deťom je spájanie generácií, ktoré bolo kedysi úplne bežné v každej rodine, no v dnešnej dobe akoby sa priepasť medzi mladými a staršími stále viac prehlbovala. O to viac si vážime všetkých, ktorí nás poctili svojou návštevou a predviedli kus svojho majstrovstva, predstavili svoje povolanie, či zaujímavú záľubu.

Niektorí, ktorí nám pravidelne pomáhali v predchádzajúcich ročníkoch, prenechali miesto novým účastníkom. Veď do našej školy chodí takmer 800 detí a bolo by úžasné, keby sa do budúcich ročníkov prihlásili noví rodičia a naši priatelia. Každé dieťa je hrdé na svojho príbuzného, ktorý príde na MDD prezentovať pre spolužiakov a tiež pre ostatné deti svoje záľuby alebo povolanie. Veď profesijná orientácia sa vytvára už v útlom veku.

Naši žiaci zistili, že aj dôchodcovia majú ešte stále svoje významné miesto v spoločnosti, že sa od nich môžeme veľa naučiť, a ako sa presvedčili deviataci, ktorí prijali pozvanie od seniorov z domova dôchodcov zahrať si s nimi petang, že s nimi môže byť aj „sranda“. Prišli medzi nás aj noví účastníci, ktorí inšpirovali žiakov v rámci profesijnej orientácie a tiež v spôsobe využívania voľného času bez vysedávania pri počítačoch. Uskutočnilo sa 47 aktivít, ktoré zabezpečovalo spolu 117 dospelákov. Všetky klasické triedy, odborné učebne i učebne ŠKD sa rôznymi drobnými úpravami zmenili na tvorivé dielničky. Zo školy sme odchádzali plní dojmov, niektorí s pomaľovanou tvárou alebo trblietkami, či tetovačkami na rukách.


Aj tento rok sme prežili skvelý Deň detí. Domov sme odchádzali plní zážitkov z tohto krásneho dňa, za ktorý srdečne ďakujeme našim rodičom.
Žiaci 4. A triedy

Najviac sa nám páčil jumping. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Bola to zábava. Už teraz sa tešíme na ďalší Deň detí o rok.
Anna Kojšová, Hana Gajdová, Ema Fábryová, 4. B

Na MDD sa mi najviac páčili bambuľky z vlny, lezecká stena a CNC stroj. Na lezeckej stene som vyliezol po šikmej stene až na vrch. Keď sme prešli na CNC stroj, veľmi ma zaujalo rozprávanie o programovaní.
Viktor Gergel, 4. D

Foto: ZŠ Vajanského

Páčil sa mi celý program. Na CNC stroji sme sa naučili aká ťažká práca je za urobením jedného kolíka.
Dominik Mihalovič, 4. D

Najviac sa mi páčil jumping s trénerkou Miškou, jej pesničky boli zábavné. Na konci sme mali strečing, aby sme nemali svalovicu. Všetky dievčatá boli spotené. Bol to super deň. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si našli pre nás čas.
Natália Švikruhová, 4. D

Foto: ZŠ Vajanského

Na MDD som sa veľmi tešila. Bol to krásny zážitok a aktivity boli výborné. Aktivity sa mi páčili a dúfam, že na budúci rok budú niektoré tiež. Mali sme posedenie s gynekológom, ktoré bolo zaujímavé.
Beáta Blahová, 7. A

Podujatie Rodičia deťom som si veľmi užil. Mali sme štyri aktivity: Čo nevieme o alkohole a energetických nápojoch, AIKIDO, 3D tlačiareň a florbal. Aktivity boli skvelé.
Jakub Baumgartner, 7. A

Deň deti sa mi veľmi páčil. Mohli sme si dať trblietavé tetovačky, mali sme tam stretnutie s gynekológom, potom prednášku o alkohole a energetických nápojoch. Neskôr sme išli zdobiť polystyrénové gule. Poslednú aktivitu sme mali športovú a boli sme vonku.
Veronika Chmurčiaková, 7. A

Čakal som od toho menej, mali sme skvelé programy. Najviac sa mi páčila 3D tlač a 3D sken a zaujala ma prednáška o alkohole a energeťákoch.
Jakub Hertl, 7. A 

Bolo to dobré. Užil som si tento deň. Najviac ma bavilo predstavenie 3D tlačiarne a 3D okuliare.
Nikolas Bada, 7. A

Foto: ZŠ Vajanského

Podujatie Rodičia deťom 2019 sa mi páčilo, aktivít bolo plno. Moje očakávania to splnilo, toto podujatie sa každým rokom zlepšuje. Teším sa na ďalší rok.
Tobias Janáč, 7. A

Keďže naša triedna pani učiteľka mala vlastnú aktivitu, mali sme zastupovanú hodinu. Pani učiteľka, ktorá bola u nás na zástup nám urobila trblietavé tetovačky, mali sme aj sedenie s gynekológom a na záver sme trocha športovali. Ďakujeme za krásny deň.
Natália Danajková, 7. A

Rodičia deťom splnilo moje predpoklady. Bolo to dobré. Užil som si to ,najviac ma bavilo AIKIDO, 3D tlačiareň i 3D scener. Nič by som nemenil. ĎAKUJEME!
Adam Huml, 7. A

Foto: ZŠ Vajanského

Bolo to dobré aj poučné. Mali sme posedenie s gynekológom, rozprávali sme o škodlivosti alkoholu, športové hry a gule z polystyrénu.
Barbora Michnová, 7. A

Deň detí bol super. Aktivity boli dobré. Moje očakávanie to splnilo.
Roman Krajsa, 7. C

Veľa som sa priučil o zamestnaniach niektorých rodičov. Najviac ma bavilo miešanie nápojov.
Richard Adamovič, 7. C

Deň detí sa mi veľmi páčil. Myslím, že program bol dobrý. Najviac sa mi páčila 3D tlač.
Ondrej Liščák, 7. C

Medzinárodný deň detí v našej škole sa mi páčil. Beseda o alkohole bola zaujímavá a dozvedela som sa pár nových informácií. Skúsila som si spraviť miešaný nealkoholický nápoj, ktorý ma osviežil.
Ester Danihelová, 7. C

Tento ročník Rodičia deťom bol super. Veľmi sa mi páčil. Zúčastnila sa ho aj moja babka, ktorá priniesla ukážky výšiviek a učila deti vyšívať.
Natália Blažovská, V. A

Foto: ZŠ Vajanského

Bolo to super. Všetky aktivity boli atraktívne. Som spokojný.
Pavol Daniel, 7. D

MDD sa mi celkovo páčilo. Zaujímavé boli CNC stroje a 3D tlačiareň. Bavila ma virtuálna realita. Ľudia, ktorí to prezentovali boli milí. Páčilo sa mi šejkovanie s pánom barmanom.
Maťko Magyarics, 7. D

Deň MDD splnil moje očakávania aj keď som chcel ísť na iné prednášky.
Patrik Horváth, 7. D

Deň detí bol veľmi super. Všetci si ho veľmi pekne užili a bola veľká zábava.
Vanesa Poláková, 7. D

Deň detí sa ako vždy vydaril. Prvá aktivita ma veľmi bavila, predstavovala prácu baristu a barmana. Dozvedeli sme sa veľa vecí o káve a príprave miešaných nápojov.
David Dolovacký, 9. A

Foto: ZŠ Vajanského

Počas aktivít, pripravených v rámci akcie Rodičia deťom sme sa stretli s pánom Davidom Marlinom, ktorý pochádza z Philadelphie. Naučil nás, ako si rýchlejšie zapamätať slovíčka, základné frázy a aké je dôležité poznať slovnú zásobu. Neskôr sme si vytvorili v skupinkách svoj vlastný obchod, keďže to je náplň práce pána Marlina – je businessman. Hodina s ním sa všetkým páčila.
Eliška Válková, 9. A

Jednou z aktivít Dňa detí v našej škole bolo vyšívanie a enkaustika. Stretli sme milé seniorky, ktoré boli veľmi energické. Jedna z nich nás pozvala do zariadenia pre seniorov, kde žijú, aby sme si s nimi poobede zahrali petang. Po našom príchode boli veľmi prekvapené, neverili, že prídeme. Pomohli sme prichystať lavičky, petangové gule a hra mohla začať. Víťazný tím dostal medaily a všetci hráči sladkú odmenu. Po skončení hry sme boli pozvaní dovnútra, aby sme si pozreli vybavenie zariadenia. Musím povedať, že sa naozaj nemajú zle. Majú krásnu jedáleň, kde sa konajú rôzne akcie (vyšívajú, maľujú, jeden pán vyrába modely áut, lietadiel a tankov, …). Všetci dôchodcovia boli veľmi milí a zábavní.
Viktória Babiarová, Erik Brezovský, Sára Studeničová, Terézia Sobotová, 9. A

Foto: ZŠ Vajanského

Edita Černá,
Hana Chválová