Máj príde vždy

Zdroj: tchiboblog.sk

Bez ohľadu na situáciu, či už politickú, hospodársku alebo zdravotnú, ktorá práve v krajine vládne, čas nikto nezastaví. I v najťažších časoch sa rodili deti, ľudia spievali, i keď možno ťahavejšie piesne a smiali sa. A keďže čas nikto nezastaví, máme tu máj.

Jar už prišla dávno, Veľkonočné sviatky sú preč, ubehol apríl aj so svojim príslovečným bláznivým počasím, ktoré však bolo tento rok neobyčajne zhovievavé. Máj prináša už istotu, že svet sa už nezvrhne a rok ubehne ako má. Aj keď práve v tomto roku, teda, nevieme ako by mal ubehnúť, pretože takýto rok prežívame v našej histórii po prvýkrát. V každom prípade máj je tu a s ním plno už automatických spojení, z nich najznámejšie je „máj – lásky čas“, plno tradícií, povier a zvykov. Tak sa na to pozrime pekne poporiadku.

LÁSKY ČAS

Máj – lásky čas, to je možno prvé spojenie, ktoré nám v súvislosti s týmto mesiacom napadne. S najväčšou pravdepodobnosťou to súvisí s romanticky rozkvitnutými stromami, čerstvou mäkučkou trávou a dostatočne teplými večermi na to, aby milencov nezahnala domov studená zem a obava o ľadviny. Všeobecne, obľúbené ostáva bozkávanie pod čerešňou, na ktoré sa viaže povera, že po takomto bozku sa dievčatá nemuseli obávať, že by počas nasledujúceho roka „uschli“.

Ako hovorí ľudová múdrosť a skúsenosť – láska kvitne v každom veku a bez obáv sa dá dodať, že aj v každom mesiaci. Máj je však v tomto smere skutočne výnimočným. I keď bozk pod čerešňou môže byť často počiatkom cesty k manželstvu, neplatí, že by snúbenci uprednostňovali pri výbere termínu svadby práve máj. Je to predovšetkým v modernej dobe zarážajúce, ale najväčší podiel na tomto rozhodnutí má neopodstatnená povera, ktorá hovorí, že svadba v máji – do roka máry. Pravdepodobne oveľa väčší vplyv na to má priebeh cirkevného roka, Veľká noc i Turíce s obdobiami okolo nich uberajú čas a priestor. Prispel k tomu predpoklad, že ak by k počatiu potomka prišlo tesne po májovej svadbe, potom by žena rodila v najtuhšej zime, čo mohlo pred storočím rozhodovať o živote dieťaťa i matky. Navyše, v máji bolo ešte len pred novou úrodou a zásoby sa stenčovali a nedovoľovali opulentnú svadobnú hostinu. Preto všetko sa svadobne najobľúbenejším časom stali mesiace jún až september.

Láska je, s odpustením, pre obchod dobrý biznis a tak sa nie je čo čudovať, že od roku 2004 sa po svete slávi Globálny deň lásky. Pri jeho zrode stála nadácia Love Fundation a dnes sa už odohráva, vraj, v stopäťdesiatich štátoch. Pri 195 členských štátoch OSN to je slušné číslo. Ak sa chcete pridať k masovej akcii, nech sa páči. Lásku však môžete vyjadriť akýmkoľvek spôsobom – napísať báseň, uvariť blízkej duši jej obľúbené jedlo, alebo len ísť v ten deň spolu von, či naopak, byť práve ten večer doma.

MAJÁLES

V preklade z latinčiny znamená majáles májové. Čo májové? No, predsa študentské slávnosti. Provokatívne, recesistické, odviazané a niekedy neviazané. Také boli študentské oslavy príchodu mája už v stredoveku. Počiatok tradície takýchto akcií, by sme našli až niekde v 15. storočí, ktoré bolo obdobím zakladania a rozmachu univerzít po celej Európe. Správanie študentov odzrkadľovalo tolerovanie výnimočného postavenia univerzitnej pôdy a rešpektovanie akademických slobôd. Niektorí autori v Čechách kladú pôvod slávností do stredoškolského prostredia 18. storočia a tvrdia, že až neskôr si sviatok prisvojili vysokoškoláci. Sprievody, tance, scény a masky boli často voľnomyšlienkárske, čo spôsobovalo neľúbosť vrchnosti. Charakteristickými boli spomínané sprievody masiek, prechádzajúce celým mestom, ktoré často zosmiešňovali konkrétne osoby.

Zdroj: internet
Básnik Allan Ginsberg ako kráľ pražského majálesu

Za prvej republiky tradícia majálesov upadala, až po II. svetovej vojne sa aktivity optimisticky uchopili zväzáci. Po páde Stalinovho kultu tieto snahy narástli, avšak zobrali to po svojom a k príprave oslavy slobody a jari vydal Československý zväz mládeže brožúru Politicko-organizačná príprava majálesu aj s odporúčaním, aby do jeho prípravy boli zapojené orgány verejnej osvety, školské inšpekcie národných výborov či závodných klubov (čo je divné, keďže majáles je záležitosť vysokoškolákov). Keďže je ťažko kontrolovane organizovať slobodu, majáles, zmenila sa akcia na kladenie vencov k pomníku K. H. Máchu a ďalší sprievod sa konal až pri politickom oteplení v roku 1965. Lenže, na vkus ideologického vedenia štátu sa oteplilo až príliš, keď bol za kráľa pražského majálesu zvolený americký beatnický básnik Allen Ginsberg, ktorý otvorene hovoril o svojej homosexualite. Na druhý deň ho polícia zadržala, obvinila z výtržníctva, opilstva a narkománie a o dva dni neskôr bol úradne vyhostený.

Aj keď sa ešte konali majálesy v niektorých mestách aj v roku 1966, napríklad v Prahe bol za kráľa zvolený Miroslav Horníček, podujatia mali stále vzdorovitý a opozičný nádych a tak, aj keď moc represívne nezasiahla, naďalej bolo utrum. Mladí dostali študentské slávnosti v rámci Týždňa mládeže a namiesto sprievodov prišli prehliadky hudobných skupín. Ďalší majáles sa konal až po zmene politických pomerov v roku 1990 v Prahe. Slávnosti sa zase rozliezli po mnohých miestach našich zemí, no ich priebeh už ostal poznačený 80. rokmi a dnes majú väčšinou podobu open air festivalov. Trinásty ročník toho bratislavského mal byť od 1. do 3. mája. No nič, bude o rok.

MÁJ, MÁJ, MÁJ,
ZELENÝ MÁJ

Máj, či mája, je pôvodne pomenovanie pre mladý smrekový, jedľový, či brezový stromček. Bol symbolom víťazstva života nad zimou a obnovujúcej sa prírody. Ich nosenie po obci, zdobenie a spievanie obradných piesní nájdeme v tradíciách takmer všetkých národov. Hlavný máj stál spravidla pred kostolom, farou, domom richtára, či pred krčmou. Už stavanie aj desaťmetrového stromu bolo nádherným divadlom a demonštráciou organizácie a spoločného úsilia všetkých mládencov z dediny. Celej akcii velil skúsený chlap so všeobecnou autoritou. Všetko začínalo výberom stromu v lese, často značne vzdialenom. Strom bolo treba zložiť, opracovať a priviezť.

Zdroj: dtinfo.sk

Podľa svedectiev napríklad lanžhotský máj pochádzal vždy zo šaštínskeho lesa a od tejto tradície neupustili ani po rozdelení Československa, keď bolo treba strom previezť za rôznych okolností cez colnicu, ktorá vyrástla medzi dvomi májmi. Na mieste ho mládenci priniesli k jame a pomocou rebríka a vzpier ho vztýčili. Niekedy bola na vrcholci, ozdobenom farebnými stuhami, uviazaná fľaška a kto pre ňu dokázal vyliezť, ten získal nielen jej obsah, ale i nehynúcu slávu a obdiv mladých žien. Mimochodom, okrem hlavnej máje stavajú mládenci menšie máje pred domy svojich vyvolených. Chlapci chodili kvôli spojeniu síl v skupinách.

Niekedy sa stalo, že konkurenčný „pytač“ máju zrezal, či inak zneuctil a z pracovných skupín sa stali bojové jednotky. Na druhý deň chodili, a na mnohých miestach stále chodia po dedine spolu s muzikou, pozývajú dievčatá na večernú tanečnú zábavu a vyberajú peniaze na muziku. Bez ohľadu na folklórne tradície býva v prvý májový večer prvá májová tanečná zábava. Hovorí sa jej majáles, i keď už teraz vieme, že toto pomenovanie prislúcha celkom inej oslave. V Prahe namiesto mája nosia mladí zaľúbenci kyticu na hrob Karla Hynka Máchu. Kto však zažil kladenie kytice a stavanie mája, iste potvrdí, že sa to skutočne nedá porovnať …

Zdroj: literarnenoviny.sk

 

MÁJOVÉ TANEČNÉ

Zdobený maják mája hlásal čas zábavy, často po celý mesiac. Zánikom tradičných slávností, ako majálesov či zábavy po stavaní mája, sa minulý režim chopil organizovanej zábavy a po dopoludňajšom sprievode s prezentáciou lásky k režimu a hospodárskych úspechov na alegorických vozoch, i konzumácii pečienok a vína za lístky od ROH, sa podvečer konala bujará tanečná zábava, vlastne len pokračovanie spomínanej konzumácie. Sprievody sú minulosťou, zmenili sa na rodinné dni, plné atrakcií, len tanečné zábavy na mnohých miestach ostali.

TURÍCE

Už svojim názvom a verejnosti nie príliš známym obsahom je tento sviatok trocha tajomný. Viac svetla do toho vnáša iný zaužívaný názov pre tento deň – Zoslanie (či Zostúpenie) Ducha Svätého. Protestanti používajú pomenovanie rovnako neuchopiteľné – Letničie. Pre starých kresťanov to bolo, a v súčasnosti ešte stále pre gréckokatolíkov a protestantov je, jednoducho Päťdesiatnica, pretože sviatok pripadá na päťdesiaty deň od Veľkej noci. Podľa biblickej tradície zostúpil Duch svätý na jeruzalemských veriacich. Tento rok pripadne na nedeľu 31. mája.

Zostúpenie Sv. Ducha. Novgorodská ikona z 15.-16. stor.
Zdroj: wikipedia

Ak sa vrátime ešte k slovenskému názvu, tak Turíce sú odvodené od slova tur a v ňom sa ukrýva rovnomenné staroslovanské božstvo plodnosti. V tej súvislosti je už jasné, že hovoríme o sviatku, ktorý oslavuje silu mladej rodiacej prírody. Niektoré zvyky, ktoré sa k tomu symbolicky viazali, sa zachovali dodnes. S jarou spájame zelenú farbu, domov nosíme zelené ratolesti a bahniatka, ktoré mali, okrem pripomínania si rodiaceho sa života, aj ochrannú funkciu. Odkazom starých zvykov je zakladanie vatier na lúkach a práskanie bičom, ktoré malo zahnať zlé sily. Silne je tento sviatok spojený s otváraním studničiek, ktoré bolo treba obradne vyčistiť a upraviť. Často sa v súvislosti s Turícami spomína stavanie májov, čo je však divné, pretože minimálne v našich končinách máje už mesiac pred Turícami stoja. Niektoré už aj nie.

Turíce boli vždy jedným z najvýznamnejších jarných sviatkov a na niektorých miestach tradične stále volia kráľa, alebo nosia kráľovnú. S kráľovnou v podobe bábky chodia po dedinách na Žitnom ostrove dievčatá celé v bielom a spievajúc zbierajú dary. Za kráľa zvolený mládenec, ktorý musí zvládnuť mnohé úlohy, „panoval“ odnepamäti po celý ďalší rok ako vodca mládencov, ako ich sudca, a počas tohto obdobia nemohol dostať nijaký trest. Zvyk existoval na mnohých miestach Európy a aj vďaka obrazom Jožu Úprku je jednou z najslávnejších volieb jazda kráľov v moravskom Vlčnove. Koná sa bez prerušenia minimálne od roku 1808. Etnografovia nachádzajú pôvod v kráľovských sprievodoch, či prastarých procesiách na podporu úrody. Upozorňujú i na podobnosť postavy „kráľa“, ako aj podobnosť zvykov, s jazdcami na ľudových slávnostiach v Kirgizstane. Vznik tradície to veľmi neobjasňuje, no posúva počiatok hlboko do minulosti.

Zdroj: wikimedia.org
Kráľ na vlčnovskej jazde kráľov

VŠETKO POKRAČUJE

Kúzlo času je v jeho neustálom plynutí a napredovaní, a súčasne v kolobehu roka. Letíme vesmírom na našej planéte okolo Slnka, každé z miest na tej dráhe máme presne označené dátumom a časom. Aby sme nezabudli! A keď sa náhodou vyskytne nejaká prekážka, a my nemôžeme dodržať zvyky, ktoré sme si obľúbili, nevadí. O rok sme na tomto mieste svojej cesty vesmírom znovu a všetko bude, ako má byť. Tak v máji zase o rok, priatelia!