Milá mladá generácia Skaličanov,

Foto: Andrej Sochor

dovoľte mi – ako jednej z vás – prihovoriť sa vám – v čase, keď prichádza k písaniu novej histórie v oblasti žurnalistiky a novinárstva.

Riadky, ktoré práve máte možnosť čítať, boli spísané pri príležitosti znovuobnovenia vydávania významného novinového titulu Obzor. Daniel Gabriel Lichard, vydavateľ týchto novín spred viac než stopäťdesiat rokov, ich považoval, ako uvádza v prvom čísle, za hmotný kapitál slúžiaci na rozvíjanie a budovanie vzdelanosti národa, čo si pri novinárskej činnosti zvolil za svoj cieľ. Rada by som na túto myšlienku nadviazala i ja a zdôraznila jej odkaz pri súčasnej činnosti novín.

Pri listovaní novinami môžete natrafiť na pestrú škálu spoločenských tém, ktoré budú pojednávať o aktuálnej situácii v našom meste. Keďže je dôležité, aby sme sa k slovu dostali aj my – mladá nastupujúca generácia Skaličanov, bola vytvorená špeciálna rubrika, v ktorej dostanú priestor všetci tí z nás, ktorí majú chuť a vôľu podeliť sa s nami o názory na rôzne témy, či len dať nám všetkým vedieť o zaujímavom podujatí, o šikovných mladých ľuďoch, o dôležitých skutkoch; či tí z nás, ktorí sa neboja poukázať na problémy a nedostatky v našom skalickom spoločenstve.

A keďže cieľom vydávania novín je skutočne sa priblížiť aj nám, mladým ľuďom, pretože dnes fungujeme v celkom inom svete ako Lichardova generácia, ba dokonca generácia našich starých rodičov a rodičov, je pripravená webová stránka, na ktorej sa taktiež budú objavovať príspevky z tlačenej verzie novín.

Som toho názoru, a iste hovorím i za redakciu, keď poviem, že je potrebné vytvoriť pôdu pre priateľskú diskusiu diferencovanú i generačnými rozdielmi, pretože tak, ako sa mladí učia od tých starších, tak sa i tí starší môžu priučiť od nás mladých, prinášajúcich dianiu nový, svieži vietor. Apelujem preto na nás, na nastupujúcu generáciu Skaličanov, aby sme sa aj prostredníctvom našich novín zapojili do spoločenského života, podelili sa o svoje skúsenosti, myšlienky a postrehy, aby sme pomohli budovať náš rozrastajúci sa skalický región a, v nádväznosti na vyššie spomenutú Lichardovu myšlienku, dopomohli k duchovnému obohacovaniu všetkých tých, ktorí obývajú naše malebné mesto.

V závere prvého „slova k úvodu“ Lichard tiež píše: „Učte sa len poznávať tých, ktorí Vám skutočne dobre prajú; prijímajte slovo lásky tak ochotným srdcom, z jak verného srdca pochádza; držte sa svojeti, ktorá v radosti raduje sa spolu s Vami, v žalosti ale trpí spolu s Vami; tej svojeti, ktorá po ničom tak netúži, jako aby sa už od prirodzenia krásne kraje našej domoviny, zvelebením hospodárstva a priemyslu, v tak zvaný raj zemský premenily. A verte tomu, že pri pilnosti, poriadku, striezlivosti a svornosti my aspoň základy blahej premeny tejto položiť môžeme, ktorú šťastnejší potomci naši dožijú.“

Milá mladá krv Skaličanov, vezmime si, prosím, aspoň sústo z uvedenej myšlienky, prostredníctvom ktorej nám všetkým želám presne to, čím už v roku 1863 Lichard apeloval na svojich čitateľov, a pokúsme sa spoločne dokázať, že i skalická mládež má čo povedať k spoločenskému dianiu v meste. Všetkým nám želám veľa vôle a chuti spolupracovať na lepších zajtrajškoch.