Študentský Obzor

Obzor nie je až tak jednoznačná záležitosť. Je vždy tak ďaleko, ako ďaleko dovidíme.

A dovidíme tak ďaleko, z akej výšky sa rozhliadame. Pamätáme si na svoje študentské roky a vieme, že nie je možné debatovať napríklad o obzore všetci spolu, keď ho každý vidíme inak. Mládež potrebuje riešiť iné problémy a rýchlejšie, lebo mládeži jedinej sa môže stať, že pri ťahavom prístupe jednoducho prestane byť mládežou, kým sa k niečomu dospeje. A rubrika Študenstký obzor je, milí strední a vysokí študenti, pre vás, aby ste písali o svojom svete, pretože potrebovať a protestovať sú dve veci, ktoré k mladosti patria.